9.B - Německý jazyk                                   skupinka: Mgr. et Mgr. Martin Polách


VŠEM DRŽÍM MOC PALCE U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ...Úkoly: 4.5.2020 - 7.5.2020

Děkuji za zaslané odpovědi: Kleine Wiederholung. Dorazilo 11 vyplněných testů...   To je celkem OK.

V příloze najdete hodnocení jednotlivých úkolů a shrnutí problematických jevů. Pročtěte.

Zde je možno omrknout videa s tematikou PŘEDLOŽEK se 3. a 4. pádem... Na tuto problematiku budeme navazovat.

VIDEO 1  zjednodušená verze ...  / VIDEO 2 -  3. a 4. pád / VIDEO 3 - shrnutí      

PŘÍŠTÍ TÝDEN PROCVIČÍME NÁZORNĚ... VYZKOUŠÍME SI ZDE PROBLEMATICE ROZUMÍTE...

Zde odkaz na tematiku UHRZEIT - Určování hodin .. (pro zájemce)


Úkoly:27.4.2020 - 30.4.2020

Děkuji za zaslané odpovědi: Kleine Wiederholung. Zatím dorazilo 11 vyplněných testíků. Počkám ještě na další a poté vám zde přidám celkové vyhodnocení. U jednotlivých otázek bude také vysvětlení gramatiky, které se daná otázka týká. 

Toto vysvětlení si prosím pročtěte, omkrněte. Najdete na stránkách od STŘEDY : 29.4.2020.

Děkuji také za zpětnou vazbu. Není za co děkovat, je to má práce...  To, že si neužijete ten poslední půlrok na ZŠ je nemilé, ale buďme rádi, že jsme zdrávi. Vy si to vynahradíte. :)

 Nyní se zaměřujete na ČJ a M. Budu vám moc držet palce. Byl bych rád, kdybyste ale s němčinou pořád vydrželi v kontaktu. Vyplatí se vám to potom na středních školách. Na konci školního roku vám zde přidám celkové shrnutí nejdůležitějších jevů německé gramatiky. Už na něm pracuji. Třeba jej využijete.

Když budete mít čas, opakujte slovíčka. /postupně.

Příští týden přidám výukové video. Úkoly na týden: 20.4.2020 - 24.4.2020


... Tento týden na vás čeká pouze online opakování učiva. 
... Po kliknutí na červený nápis KLEINE WIEDERHOLUNG (MALÉ OPAKOVÁNÍ) se dostanete do slíbeného opakování učiva NJ. Toto opakování neberte jako nějaký test. Slouží především pro mne k ověření, zda (a v jaké míře) jste látce, kterou opakujeme, porozuměli.
... Opakování obsahuje 12 úkolů. Zabere vám v průměru cca 10 - 15 minut. ... PRACUJTE SAMOSTATNĚ. Na opakování si najděte čas a klid. Výsledky budou i pro vás výbornou informací o tom, zda učivo dobře chápete. ... Toto opakování můžete vyplnit pouze jednou. ... Dobře si pročtěte jednotlivá zadání úkolů.
Těším se na vaše super výkony. Držím palce.                  

Jelikož je na stránkách vysoká návštěvnost, vysoká míra prokliků za den, odkaz v pondělí a úterý nefungoval.

 Upravím HTML kód a od středy bude přístupný. Moc děkuji za informaci od Filipa Kulhy. Pěkné dny - NĚMČINÁŘI...

VSTUP DO TESTU: KLEINE WIEDERHOLUNG (Opakování bude k dispozici od pondělí 22.4.2020 (20:30) do pondělí 27.4.2020 (24:00) Úkoly 14.4.2020 - 17.4.2020

Příští týden si napíšeme on-line opakování. Předejte si tuto informaci.

...Přepište si všechna slovíčka lekce 4.1

...Pracovní sešit / SEITE: 28, ÜBUNG 9 - Antons Tag. - Pročtěte si text a doplňte vhodná slovíčka z nabídky do textu. Řešení pošlu další týden.

...Pracovní sešit / SEITE: 38-39 -Meine Grammatik - Pročtěte si jednotlivé tabulky a ústně si zdůvodněte pravidla pro daný gramatický jev.
... Pracovní sešit / SEITE :42,  ÜBUNG 6 - Trennbare Verben - Slovesa s odlučitelnou předponou.

Pokud by byl s nějakým cvičením problém, pokud byste měli nějaké nejasnosti - e-mail: 380853@mail.muni.cz nebo mgrpolach4a@seznam.cz


Úkoly 6.4.2020 - 8.4.2020 (Další úkoly budou až 14.4.2020)

Vaše úkoly, otázky k textům o znýmých zvířatech v Německu, Rakousku a Švýcarsku byly výborné. Dokonce jste odpovídali celou větou. Super. Co tyto země především spojuje? Jedná se o země německy mluvící....Výborná práce. 

Tento týden přidávám pouze odkazy na procvičování slovíček předchozí lekce 3.3. 
WORTSCHATZ - 3.3 - TEIL 1 / TEIL 2

... Můžete si postupně začít psát slovíčka lekce 4.1. V příloze najdete poslech slovíček.


Úkoly 30.3.2020 - 3.4.2020 ...

Zadání úkolů na týden 23.3.2020 - 27.3.2020

Předem moc chválím ty, kteří pracují...  I když NJ teď pro vás není hlavní, makáte.... Paráda. Uvidíte, že se vám to na SŠ vyplatí. Dva měsíce letních prázdnin vám řadu znalostí a dovedností v NJ taky uberou... Proto budu rád, když vše dotáhneme ve škole.

...Správné výsledky z minulého týdne - Was machen Alicia und Hanna am Samstagabend?  1: Wohin, 2: Schule, 3: spielen, 4: ins = in das, 5: mit, 6: lieber, 7: 17    /   Übersetze diese Sätze. 1:V kolik hodin přicházíš do školy? 2: Ich kaufe alles im Supermarkt ein. 3: Wir müssen Hausaufgaben machen. 4: Er muss (s) Fernsehen ausmachen.

...Níže najdete poslech: PAPA, DARF ICH...? - Koresponduje s Buch: Modul 3, Lektion 3.3. / SEITE: 35, ÜBUNG: 13. a) Poslechni si rozhovor a vyzkoušej si správnou výslovnost. b) Beantworte die Fragen? Schreib die Antworten in dein Heft. Přepiš si do sešitu otázky i tvé odpovědi. Se slovesem wollen / Alicia will se pracuje obdobně jako se slovesem müssen (z hlediska skloňování).
...V úterý vám zde vložím video s teorií k učivu: Wechselpräpositionen a ve středu prezentaci. Obojí omrkněte.

...Buch: Modul 3, Lektion 3.3. / SEITE: 40, TIERE aus ..... Na tento týden máte jediný vyplňovací úkol. Pročtěte si text o známých zvířatech v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Následně odpovězte na otázky. 1: Proč mluvíme o zvířatech těchto tří zemí? (Odpověz česky.... Kdo chce může odpovědět také v němčině. :) ), 2: Wo arbeitet Kommissar Rex?  3: Wie alt ist Biene Maja? 4: Wie heißt die Schwester von Pingu?  - Zkuste porozumět textům a odpovídejte celou větou - Využijte slova z otázky.                                     GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN ...                                                                                                      


Zadání úkolů na týden 23.3.2020 - 27.3.2020

Vzorná žákyně = Tereza. Úkoly publikovány 22.3.2020 - 11:30 / Úkoly odevzdány 22.3.2020 - 11:36 :D, Ostatní také moc chválím... I když NJ teď pro vás není hlavní, makáte.... Paráda. Uvidíte, že se vám to na SŠ vyplatí.

Pokud některému slovíčku v nahrávce nerozumíš, napiš: Nerozuměl/a jsem...  9 úkolů odevzdáno.... VÝSLEDKY PŘIDÁM V PÁTEK.

... Opakujte slovíčka - lekce 3.3 Zde odkaz na poslech slovíček, tzn. nácvik výslovnosti a překlad do ČJ - porozumění ...

... Buch: Modul 3, Lektion 3.3. / SEITE: 33, ÜBUNG: 8 - Wie ist dein Tagesablauf? Schreib einen Blogeintrag. Die folgenden Stichpunkte können dir dabei helfen. Úkol napiš do bílého sešitu Deutsch. Napiš si zadání... 

... Buch: Modul 3, Lektion 3.3. / SEITE: 34, ÜBUNG: 10 - Was ist am Samstagabend los? Lies die Texte, sammle Informationen und ergänze die Tabelle. Do bílého sešitu Deutsch si přepiš tabulku nebo si ji vytiskni.  

WAS? - Co...?   WO?  Kde...?  WANN? Kdy...? ...Buch: Modul 3, Lektion 3.3. / SEITE: 34, ÜBUNG: 11 - Was machen Alicia und Hanna am Samstagabend? Hör zu und ergänze das Gespräch.  Poslechni si rozhovor a doplň slovíčka do textu. Slova, která jsi doplnil/doplnila,  přepiš do formuláře níže ve tvaru: 1: Wohin, 2: ............., 3: .............,4: .............,5: ............., 6: ............., 7: ............., 

... Übersetze diese Sätze. Přelož tyto věty.  

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2643 Zde vyzkoušej časování slovesa müssen.

1. Um wie viel Uhr kommst du in der Schule an?
2. Nakupiji vše v supermarketu. (Já nakupuji vše v supermarketu.) - POZOR... odlučitelná předpona.
3. My musíme udělat domácí úkoly. ( My musíme domácí úkoly udělat.) - na konci infinitiv
4. On musí vypnout televizi. ( On musí  televizi vypnout.) - na konci infinitiv

Najdete zde také souhrn výsledků jednotlivých cvičení z minulého týdne.

Máte možnost připojit se k on-line platformě učebnice a pracovních sešitů...Přihlašovací údaje najdete na předním obalu PS. 


Většina úkol poslala a byl správně... Ostatní, zašlete formuláře co nejdříve. :) - V neděli zde najdete úkoly na další týden.  V úterý  24.3.2020 přidám také souhrn výsledků jednotlivých cvičení z minulého týdne.

Zadání úkolů na týden 16.3.2020 - 20.3.2020

...Vypiš si všechna slovíčka - lekce 3.3 / Při jejich opakování využij výslovnostní tabulky.

...Pracovní sešit str. 25 a 26.

...Splň úkoly: Aufgabe 1 und Aufgabe 2.

AUFGABE 1: Vyber si jedno ze sloves s odlučitelnou předponou, které jsi našel v některém cvičení na: https://www.umimenemecky.cz/pexeso-domaci-cinnosti/1605?source=dashboardTopicPreviewBox . Vytvoř větu s daným slovesem. Na pomoc si vezmi bílý sešit :)

AUFGABE 2: Napiš do formuláře níže tvé výsledky v pracovním s. str. 26/cv. 5
Lena fragt viel. Was ist richtig. Kreuz an.

                  zum Beispiel:  1: an, 2: an, 3: an,   4: an,  5: an,  6: an,  7: an     und so weiter....

Odkazy na procvičování: 

PEXESO: činnosti v domácnosti - https://www.umimenemecky.cz/pexeso-domaci-cinnosti/1605?source=dashboardTopicPreviewBox

VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ: čas, dny, měsíce, roční doby - https://www.umimenemecky.cz/slovicka-cas?source=homepagePopular

PROCVIČOVÁNÍ sein a haben - https://www.umimenemecky.cz/gramatika-praesenz-haben-sein-1-uroven/27

                          V případě dotazů: mgrpolach4a@seznam.cz / PŘEDMĚT ZPRÁVY: NJ-9.BPřehled německé výslovnosti - tabulka z výuky 9.3.2020

"Ich grüße alle Schüler und Schülerinen - 9.B! 

Man weiß leider nicht, wie lange müssen wir zu Hause bleiben. So: Wir arbeiten jetzt hier. 

Es ist unsere neue Webseite - https://mgr-martin-polach.webnode.cz/a9-b-nemecky-jazyk/. 

Hier findet ihr neue Informationen, Aufgaben, Übungen, Arbeitsblätter, Spielen, Videos usw."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tschüs  

mgrpolach4a@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!