ZŠ Slopné: 4. ročník                             Mgr. et Mgr. Martin Polách

Úkoly na týden: 25.5.2020 - 29.5.2020 pro žáky, kteří pokračují ve výuce distanční formou (z domova)
Úkoly budou zadávány zde. Budou korespondovat s prací žáků ve škole. Na stránkách je najdete vždy ve středu.


Hlasování: DOBROVOLNÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: DOMÁCÍ ŠKOLA: ZDE

Děkujeme za hlasy i výtvarná díla.

Úkoly na týden: 18.5.2020 - 22.5.2020

Děkuji za úkol z minulého týdne. Všichni, kteří úkol odeslali, jej měli správně. 

Ona věta: "Toho Bohdá nebude, aby český král z boje utíkal..." se nám ještě v další části historie naší vlasti bude opakovat nebo na ni bude několikrát vzpomenuto.

Právě Jan Lucemburský byl typickým představitelem vznešeného panovníka. Patřil mezi typické představitele ideálu rytířů. Ve Zbraslavské kronice je o něm tato poznámka o jeho korunovaci 7.2.1311: "Neboť byl tehdy a je dodnes mladík překrásný, zjevem spanilý, v tváři bílý i červený, vybraný z tisíců... sličný krásou nad syny skoro všech lidí, které v těch dobách zrodila spanilá ztepilost vybrané přirozené krásy Čechů...

Zajímavosti: Jan byl krátkozraký, jeho zrak se při taženích ještě zhoršoval. Postupně ztrácel zrak a ani věhlasným francouzským lékařům se nepodařilo mu pomoci. Říká se, že v osudné bitvě u Kresčaku tak bojoval již úplně slepý. Když Jan zaslechl povel k boji, zeptal se, kde je jeho syn Karel. Průvodci mu řekli, že nevědí, že se však nejspíš někde bije, načež král pravil: ,Pánové, jste dnes všichni mými přáteli a bratry ve zbrani, proto vás žádám, jelikož sám jsem slepý, veďte mne tak daleko o bitevní vřavy, abych měl nepřátele na dosah meče... " I tato ukázka svědčí o jeho odvaze.

Již v čítance jste četli o dalším panovníkovi z rodu Lucemburků - Karlu IV. - Ten je nazýván jako : "OTEC VLASTI"

O Karlu IV. si povíme společně (nebo s paní učitelkou) příští týden ve škole... Zároveň vám zde ale přidám informace i pro ty žáky, kteří do školy nebudou moci docházet.

Můžete zatím omrknout videa o Karlu IVhttps://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA  / https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA  /https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0&t=12s   


PRO ZÁJEMCE BUDE K DISPOZICI OD PONDĚLÍ 20:00 DO PÁTKU 23:00 VÝZVA - Kahoot.... VLASTIVĚDA 3x3
Postupujete obdobně jako u výzvy od paní učitelky.
Počítají se zde správné odpovědi i rychlost těchto odpovědí. Po kliknutí na odkaz se přihlásíte - Napíšete do kolonky: "Enter nick name" = SVÉ JMÉNO A PRVNÍ PÍSMENO Z PŘÍJMENÍ. Poté kliknete na tlačítko OK, go! Čekají na vás 3 typy otázek: U prvních třech otázek vybíráte vždy jednu ze čtyř možností. Další tři otázky jsou zaměřeny na řazení kartiček. Po přeřazení kartiček dané otázky stiskněte tlačítko SUBMIT (předložit). Mezi otázkami se pohybujete přes tlačítko NEXT ( další). Poslední tři otázky jsou poté zaměřeny na ověření pravdivosti tvrzení ze zadání. Vybíráte zde z možností: PRAVDA x LEŽ.

Každý z vás má pouze jeden pokus!!! Uděláte-li chybu, pracujte dále... Aktivita slouží k procvičování ...
Hra vám zabere maximálně 4 minuty.
VLASTIVĚDA 3x3 - 4. ROČNÍK : ZDE
- Držím palce.


Úkoly na týden: 11.5.2020 - 15.5.2020
Po slunečném víkendu jste určitě odpočinutí a připraveni na nové úkoly :) Přeji další úspěšný týden. 

... Slíbená krátká hra: CO BYLO DŘÍVE? - Potřebujete kousek papíru, něco na psaní a vědomosti, dovednosti :)
- CO BYLO DŘÍVE? - vlastivěda /4. ročník

... Budeme pokračovat k dalšímu vládnoucímu rodu v naší vlasti.

Zamyslete se nad těmito otázkami. Ústně si na ně odpovězte dle vlastního názoru....

Český stát potřeboval po vymření rodu Přemyslovců nového panovníka...  1. Kam by ses v takové situaci obrátil pro výběr nového panovníka - DO českých zemí... DO  ciziny?    2.Jaká si myslíš, že by byla situace bez panovníka?   3. Jak se pozná dobrý, vhodný panovník ? Co by měl pro české království udělat ? 

Po vraždě Václava III. potřebovalo české království nového panovníka. Zástupci mocenských šlechtických rodů ale při volbě nebyli jednotní. Část prosazovala pokračování přemyslovské tradice - volbu Jindřicha Korutanského (manžel princezny Anny, dcery Václava II.) . Další část se přikláněla k mocenskému rodu Habsburků. Po vojenských šarvátkách se stává poté roku 1307 panovníkem Jindřich Korutanský. Jeho vláda však nebyla moc efektivní. Docházelo k zadlužování vlasti a situace českých zemí se stále zhoršovala. Proto se poté skupina duchovních a mocenských pánů obrátila do zahraničí - ROD LUCEMBURKŮ.
Roku 1310 se na český trůn dostává Jan Lucemburský sňatkem s Eliškou Přemyslovnou.

... Pročtěte si stranu 33 v učebnici a do formuláře odpovězte na následující otázky.

1. Jak se Janu Lucemburskému říkalo ? 
2. Jaká slova pronesl při bitvě u Kresčaku (1346), kde zároveň padl? 

Příště se na zaměříme na rod Lucemburků.


Úkoly: 4.5.2020 - 7.5.2020        

Tento týden si jen omrkněte v učebnici strany 27 - 32 ( Nemusíte vše číst... Pročtěte si pouze to, co vás zaujme atd...)  Můžete se také podívat s jakým panovnickým rodem se setkáme v následujících letech.

Rytíři: VÝSLEDKY NAŠÍ ANKETY Z MINULÉHO TÝDNE (Tím jsme si vlastně krásně vytvořili přehled důležitých vlastností rytíře. - POVAHOVÝCH I  POPISNÝCH)

... Výsledky PS z minulého týdne: 

Příští týden vám vložím hru s opakováním a shrnutí učiva.


Úkoly: 27.4.2020 - 30.4.2020

Práce s pergameny z minulého týdne - 100% úspěšnost

Tento týden opakujeme...

...Učebnice: str. 32 - Zopakuj si střípky z rodu Přemyslovců. Pročtěte si informace a zkuste zformulovat odpovědi na otázky...

Odkaz na pověst o Bruncvíkovi a lvu

... Pracovní sešit: str. 14/cv. 3 .... str. 15/cv. 5 a 6 - Můžeš použít prezentaci z minulého týdne a přehled: Rodokmeny panovníků - příloha pracovního sešitu(uprostřed).

Příště si učivo shrneme, přidáme zajímavosti té doby a popíšeme si okolnosti nástupu nového vládnoucího rodu ...

VÝZKUMNÁ OTÁZKA: Pokud si představíte rytíře... Co podle vás patří mezi 3 jeho nejtypičtější znaky, vlastnosti, charakteristiky.....? (Z vašich odpovědí potom udělám žebříček dle četnosti odpovědí...)


Úkoly na týden: 20.4.2020 - 24.4.2020

... Chválím vaše výkony ve hře PÁLÍ VÁM TO? Jste šikovní. Většina z vás skončila svými výsledky v 1. nebo 2. skupince.

... Tento týden nemusíte vytahovat ani učebnici, ani pracovní sešit.

... Pročtěte si prezentaci a na konci souboru si vlastními slovy shrňte vaše znalosti. 

1. PŘEMYSLOVI - KRÁLOVÉ / 2. ZAVZPOMÍNEJTE NA PŘEMYSLOVSKÁ KNÍŽATA.

... Na základě pročteného souboru PŘEMYSLOVCI - KRÁLOVÉ, by pro vás nemělo býti problémem rozluštit, které osobnosti popisují svůj život na dvou přiložených pergamenech. Řešení mi odešlete přes formulář. 

                                                                        Přeji pěkný týden.

... VYSVĚTLENÍ POJMŮ: ROD VYMŘEL PO MEČI/ ROD VYMŘEL PO PŘESLICI.

... Ve  škole bychom vyráběli podobný LAPBOOK


Úkoly 14.4.2020 - 17.4.2020
Předem bych vám chtěl moc poděkovat za přání k Velikonocům a zprávy od vás. Děkuji.

A jedeme dál...
Připravil jsem si pro vás hru PÁLÍ VÁM TO? - Zahrajte si ji až po splnění všech ostatních úkolů. Jedná se o takové malé opakování zeměpisných i dějepisných pojmů, jmen, událostí a pod. Dobře si čtěte zadání. Držím palce. Klikněte na červený nápis PÁLÍ VÁM TO? a do stanete se do hry. - PÁLÍ VÁM TO? 

Následně vyplň formulář s bodovým ziskem.

... Pročti si prezentaci o PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽATECH. (POZNÁMKA:V prezentaci na str. 5 nejde spustit odkaz na video. Nevadí, pokračujte ve čtení.)

...Pročti si v učebnici o zajímavých partnerských dvojicích. Přemyslovská knížata Oldřich a Břetislav si cestu ke svým ženám našli dle pověstí velmi netradičně. Drobné shrnutí najdeš v učebnici na straně 23 dole - OLDŘICH A BOŽENA a na straně 24 nahoře - BŘETISLAV A JITKA...

...ZOPAKUJ SI - Na straně 10 v PS vyplň cvičení 3.


Úkoly 6.4.2020 - 8.4.2020 (Další úkoly budou až 14.4.2020)

Jelikož máme krátký týden před Velikonocemi, vědomostní kvíz si dáme až v úterý 14.4.2020. ...
Tento týden se seznámíme s prvními panovníky ze silného rodu Přemyslovců, který vládl v Čechách od 10.století. Ve stejném čase u nás dochází k upevňování křesťanství. Za patrona naší země je tak považován sv. Václav, kníže, který usiloval o šíření míru a vítězství křesťanství. 
...Pročti si v učebnici strany 21 a 22. Zaměř se zejména na rodokmen sv. Václava.
... Vyzkoušej doplnit stranu 11 v pracovním s. Na obrázcích vpravo najdeš řešení cvičení z minulého týdne a malou nápovědu pro úkoly ze strany 11.

... Na volný list papíru si vytvoř tzv. PĚTILÍSTEK o sv. Václavu.


...  PRO ZÁJEMCE: V následujících textech najdeš pověst o sv. Václavu a také pověst: Blaničtí rytíři.


Úkoly na týden: 30.3.2020 - 3.4.2020

... Řešení minulé tajenky - ČESKÝ LEV... Pokus se pomocí internetu, encyklopedie nebo pověstí dopátrat... Jak se údajně dostal právě ČESKÝ LEV do našeho znaku?

... Pročti si prezentace: VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE (níže) a následně: KONSTANTIN A METODĚJ

...Konstantin a Metoděj sebou přinesli  první slovanské písmo: HLAHOLICI. Na str. 20 v učebnici vidíš plán tehdejšího hradiště. Nahoře vidíš zmiňovanou hlaholici. Rozluštíš pomocí klíče v učebnici vzkaz od pana učitele? 

... Shlédni si pro shrnutí video o Velké Moravě a splň úkol na dalším obrázku. VIDEO: VELKÁ MORAVA

Úkol si můžeš vytisknout nebo jen obyčejně zapisovat na kousek papíru. Příští týden ti zde přidám správné pořadí vět. Jsem zvědav, zda to trefíš...

... PRACOVNÍ SEŠIT: str 9/ cv.2 - Důkladně si přečti zadání.

V pondělí zde najdete výsledky z minulého týdne. Bedlivě studujte, příští týden zde bude vědomostní hra, ve které si můžete otestovat znalosti vaše a třeba i vašich rodičů, sourozenců.                                ZDRAVÍ PAN UČITEL.

                                                                                                                OPAKOVÁNÍ: VELKÁ MORAVA (pro zájemce)


Úkoly na týden: 23.3.2020 - 27.3.2020

Všichni, kteří odpovědi odeslali, mají zatím správně.  - řešení: ČESKÝ LEV

Vzpomeň si na 3. třídu -  PRV. Pracovali jsme s jednou pověstí ...S pověstí o tom, jak přišli naši předkové pod vedením praotce Čecha do našich zemí... S pověstí o tom, jak se z vrcholku hory Říp jejich stařešina rozhlížel po a krajině a podle pověsti zvolal: "To je ta země zaslíbená.... "  A právě ani o nejstarším období dějin slovanů na území Českých zemí nemáme spolehlivé zprávy. Vědcům slouží archeologické vykopávky, které tak pomáhají nahlédnout do tajů dávných věků. A právě o nejstarších dobách se vypráví pověsti. Jsou to krásná a poutavá díla, která mají většinou pravdivé jádro (tzn. místo děje, historická postava apod.).  Vzpomeň si, jak jsme si názorně vysvětlovali, co to pověst je. Podle praotce Čecha tak  dle pověsti byla pojmenována naše země.  Podle kněžny Libuše poté město Praha apod...

Po smrti praotce Čecha vládl dle pověstí  jeho kmeni moudrý stařešina Krok. Ten měl tři dcery. Nejslavnější a nejmladší z nich, Libuše, se stala jeho následovnicí. Provdala se za Přemysla Oráče, který se poté stal knížetem Čechů. A od něj poté odvozují svůj původ první historická knížata z panovnického rodu Přemyslovců... Tomuto rodu se budeme v dalších týdnech věnovat. Teď ale hlouběji prostudujte právě ty nejstarší pověsti o ZEMI ČESKÉ.

Pro zájemce: 26 dílů: Staré pověsti české - Můžeš si pustit jako večerníček před spaním.  První si ale udělejte ostatní úkoly.

... Pročíst v učebnici str. 15, 16 a 17 - Staré pověsti české (Odpovědi na ZOPAKUJ SI: str. 17 vám zde přidám ve středu.)

... Pracovní sešit str. 7/cv.2, str.8/cv.3 a cv.4   *NÁPOVĚDA: Nahraď slova: Teta, mamuta, Proseč, Labem, Neklana, Hopíkovi :D a Praze.


ZDE NAJDEŠ VE středu ODKAZ NA RŮZNÉ POVĚSTI Z KNIH: ..................................

MÁŠ VŠE SPLNĚNO? Z písmen u správných odpovědí vyluštíš tajenku. Tu mi odešli. Vyplň formulář.

1. Jak se jmenoval otec Kazi, Tety a Libuše? B) Lech Č) Krok D) Čech
2. Jaký příbuzenský vztah byl mezi Čechem a Lechem?    E) bratři  O) otec a syn   U) vnuk a dědeček
3. Ze které vesnice pocházel Přemysl?  E) Oráč   R) Praha   S) Stadice
4. Horymíra zachránil kůň:   J) Šumák   K) Šemík  L) Pegas
5. Autorem Starých pověstí českých je: Á) Kosmas  É) K.J. Erben   Ý) Alois Jirásek
6. Kůň Šemík byl:   L) bělouš   M) vraník   N)  ryzák
7. Kupec Sámo byl:  A) Avar   E) Frank    O) Avatar
8. Které zvíře ulovil Bivoj?   T) jelena     V) kance    Z) mamuta

Těším se a přeji pevné zdraví, hezké dny. Snad se brzy potkáme ve škole. V případě dotazů se obraťte na e-mail: mgrpolach4a@seznam.cz

VV: DOBROVOLNÝ ÚKOL ... Pokud jsou všechny úkoly hotové a  máš prostudovány různé pověsti, můžeš si jednu z pověstí, tu která tě nejvíce zaujala, vybrat. Libovolnou výtvarnou technikou ji ztvárni. Výtvor naskenuj nebo obyčejně vyfoť a pošli na e-mail: mgrpolach4a@seznam.cz. Těším se.


ÚKOLY PRO ŽÁKY ZŠ SLOPNÉ: TÝDEN 16.3.2020 - 20.3.2020


ÚKOLY DO VLASTIVĚDY, 4. ročník: Pročíst UČ: str. 11-14 + PS str.6 - další informace budou aktualizovány zde: https://mgr-martin-polach.webnode.cz/zs-slopne-4-a-5-rocnik/

ÚKOLY DO VLASTIVĚDY, 5. ročník: Pročíst UČ: str.15 a 16, + PS str. 12/cv. 3, 4, 5 a str.13/cv. 6, 7, 8-další informace budou aktualizovány zde: https://mgr-martin-polach.webnode.cz/zs-slopne-4-a-5-rocnik/

V případě dotazů se obraťte na e-mail: mgrpolach4a@seznam.cz

ÚKOLY DO INFORMATIKY, 5. ročník: Dejte mi vědět na e-mail: mgrpolach4a@seznam.cz zda máte možnost přístupu na internet. Společnými silami bychom se pokusili v dalším týdnu vytvořit školní e-learningové prostředí. PŘEDMĚT E-MAILU: INFORMATIKA5, Text: Jméno žáka - Žák má/nemá doma přístup k internetu.-další informace budou aktualizovány zde: https://mgr-martin-polach.webnode.cz/zs-slopne-4-a-5-rocnik/ a https://mgr-martin-polach.webnode.cz/informatika-zs-slopne/ 

- Nespěchá to. Tzn. Hlavně pracujte na ČJ, M, AJ a buďte zdrávi. Pomáhejte si doma. Těším se na vás snad brzy ve škole.
S pozdravem.

                                      Mgr. et Mgr. Martin Polách



mgrpolach4a@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!