Vlastivěda a přírodověda: zajímavosti

https://wordwall.net/play/60782/524/122

 ODKAZ NA PROCVIČOVÁNÍ - ČESKÁ REPUBLIKA/NAŠE VLAST


Úkoly pro žáky, kteří pokračují ve výuce distanční formou (z domova)

Úkoly již budou zadávány zde. Budou korespondovat s prací žáků ve škole.

12.6.2020 -VL - strana 40 - 44 v učebnici. Opakování otázek od p- učitelky.

9.6.2020 - PŘ - vycházka do přírody - poznávání živočichů - ekosystém louka / stavba těla živočichů + přírodní společenství... HRY - živočichové na louce, pracovní činnosti na poli - závod, pavučina živočichů....

5.6.2020 - VL HUSITSTVÍ - osobnosti: Jan Hus, Jan Žižka - dobový kontext

3.6.2020 - PŘ - poznávání vzorků rostlin - EKOSYSTÉM LOUKA

2.6.2020 - Opakování učiva VL  - HRA RISKUJ - ZDE

29.5.2020 - ekosystém park - Ve škole jsme dělali poznávačku obrázků živočichů a rostlin. Prohlédněte si prezentaci - PARK

27.5.2020 - ekosystém park / Omrkněte obrázky v učebnici a pročtěte zajímavosti...


JOSEF II. - KONTROLNÍ OTÁZKY:1) Vysvětli, co je to nevolnictví ( vysvětlivky str. 61)2) Vyjmenuj několik změn a nařízení, která začala platit za vlády Josefa II.
Milí žáci, dostali jsme se na konec 2. dílu naší učebnice. Většina z vás nastoupí v pondělí 25. 5. do školy a dále budete pracovat již v lavicích. Ti, kteří zůstanou až do konce školního roku doma, budou opakovat učivo od začátku...podle sešitu a podle kontrolních otázek, které jsem zadávala k jednotlivým tématům. Nikdo nevyhodí sešit z vlastivědy! Budeme v něm pokračovat v září. Všechno, co jsme zameškali, dohoníme. S některými z vás se uvidíme, s některými možná až po prázdninách. Druhé pololetí bylo pro nás všechny obtížné, ale snad jsme ho zvládli, jak nejlépe jsme uměli. Přeji vám, ať se vám daří, krásné prázdniny, a ať se ve zdraví sejdeme v 5. třídě! Vaše paní učitelka Červenková 🙋!


MARIE TEREZIE - jediná žena na českém trůně.KONTROLNÍ OTÁZKY:1) Jak se stalo, že na trůn usedla žena?2) Pamatuješ si některé reformy, které Marie Terezie uskutečnila?3) Robota - povinnost pracovat na panském, byla uzákoněna v jiné podobě. V jaké?4) Škola byla zavedena jako povinná pro všechny děti od 6 do 12 let. Proč tuto reformu Marie Terezie zavedla? ( současně zavedla i prázdniny v červenci a srpnu 😀)Pro zajímavost: Na trůn usedla ve svých 23 letech a vládnout se postupně učila. Se svým milovaným manželem Františkem Štěpánem Lotrinským měla 16 dětí! Po smrti manžela už vždy nosila jen černé šaty na znamení smutku. Byla osvícenskou panovnicí, která věřila v sílu rozumu.
V jejím úsilí a reformách po smrti Marie Terezie pokračoval její syn JOSEF II. O něm si přečtěte v učebnici na str. 55 - 56. Na www. youtube.com mrkněte na Dějiny udatného českého národa - díl 77 a Učitel do domu - díl 032 Josef II.Zdraví vás vaše paní učitelka Červenková!😉Jan Amos Komenský - kontrolní otázky:1) Kdy a kde se J. A. Komenský narodil?2) Čemu se věnoval?3) Jaké změny chtěl prosadit ve školách?4) Jakou má přezdívku?

Milí žáci, v 18. století usedla na trůn první žena. Její otec, Karel VI. (šestý), neměl žádného syna a tak vládu v roce 1740 převzala Marie Terezie. Její jméno má se školstvím také mnoho společného, byla to totiž právě ona, která uzákonila pro všechny děti POVINNOU školní docházku, která platí vlastně dodnes. Každý měl chodit do školy a naučit se číst, psát a počítat. Chtěla, aby lidé v zemi byli vzdělaní.Přečtěte si o ní v učebnici na str. 54 - 55, na www. youtube.com - Dějiny udatného českého národa mrkněte na díly 73, 74 a 75, a na stejné stránce Učitel do domu - díl 031 - Marie Terezie.Zdraví vás vaše paní učitelka Červenková!


Rudolf II. - kontrolní otázky:1) Odkud Rudolf II. naší zemi vládl?2) Z jakého rodu byl?3) Jaké měl záliby?4) Kdo jsou astronomové? Znáš některého, který byl hostem Rudolfa II. na císařském dvoře?5) Kdo byli alchymisté?6) Kdo to byl Golem?
V pátek 1.5. uvádí televize Prima ve 12.10 hod film Císařův pekař. Pokud jsi film ještě neviděl, podívej se na něj.... Rudolf II. rád sbíral umění, zval na dvůr učence a líbily se mu krásné ženy, ale největší touhou bylo odhalit tajemství bájného Golema!V pátek 8.5. ve 12.35 hod pak budou vysílat druhý díl filmu Pekařův císař. V něm se celý císařský dvůr přesvědčí, že Golem je dobrý sluha, ale zlý pán.
17. století poznamenala naše země krutá třicetiletá válka (1618 - 1648). Pokračovat dnes nebudeme žádným panovníkem, ale jedním významným člověkem, kterého zná celý svět. Narodil se nedaleko - v Uherském Brodě, jeho jméno jste už určitě někdy slyšeli - Jan Amos Komenský. Přečtěte si o něm na str. 50 - 52. Říká se mu "učitel národů".Samozřejmě jako vždy na www.youtube.com - Dějiny udatného českého národa - díl Jan Amos Komenský a rovněž na www.youtube.com - Učitel do domu - díl 028.Přeji vám krásné jarní dny! Vaše paní učitelka Červenková.


HUSITÉ - kontrolní otázky:1. Kdo byli husité?2. Co měli ve znaku?3. Které město si vybudovali?4. Kdo velel jejich vojsku?5. Čím bojovali husité?6. Kdo byli křižáci?7. Název husitské válečné písně? Pusť si ji.8. Ve které bitvě byli husité poraženi?9. Najdi si na internetu obrázky husitských zbraní a prohlédni si je. Představ si, jak se s nimi bojovalo.10. Pusť si na www.youtube.com - Dějiny udatného českého národa - díly o husitech.
Milí žáci,na stranách 40 - 46 v učebnici si prohlédněte obrázky. Koho vlastivěda baví, přečte si tu něco o Zikmundu Lucemburském( přezdívkou "liška ryšavá), Jiřím z Poděbrad a Vladislavu Jagellonském. Toto učivo ale nebudu po návratu do školy zkoušet. Více se o nich dozvíte na druhém stupni v dějepise.

Všichni povinně se přesuneme v čase až na přelom 16. a 17. století k panovníkovi tak trochu legračnímu. Byl z rodu Habsburků a jmenoval se Rudolf II. Vládl naší zemi z Prahy, ale více než vládnutí ho zajímaly hvězdy a vesmír. Zval na císařský dvůr hvězdáře, v alchymistické dílně pro něj alchymisté vyráběli elixíry (mládí, lásky), sbíral obrazy, sochy, vázy....a také toužil najít golema.V učebnici si o něm přečtěte na str.47.Pusťte si na www.youtube.com-Dějiny udatného českého národa - díly Rudolf II., Astronomové na dvoře Rudolfa II. a Golem.Je o něm také video na edu.ceskatelevize.cz / Milovník umění Rudolf II. A ještě, když se budete nudit, mrkněte na film Císařův pekař, Pekařův císař, tam je krásně vidět, že to byl opravdu podivín😀.S dalšími úkoly se vám ozvu až 27.4., abyste měli dost času na císaře Rudolfa😉. Kdykoliv můžeš samozřejmě opakovat cokoliv z učiva podle kontrolních otázek. Mějte se hezky, myslím na vás, vaše paní učitelka Červenková.


Vzkaz od paní Červenkové: Milí žáci, odpovězte na kontrolní otázky, ať víte, jestli jste si zapamatovali to nejdůležitější o mistru Janu Husovi:1) Co znamená titul"mistr"?2) Co ve svých kázáních mistr Jan Hus kritizoval?3) Co to byly"odpustky"?4) Najdi ve vysvětlivkách na str. 60, co znamená slovo"kacíř".5) Do kterého města Jana Husa pozvali na církevní sněm?6) Den, kdy mistra Jana Husa upálili, je státním svátkem. Které je to datum?
Na www.youtube.com - Dějiny udatného českého národa - si pusť díl o Janu Husovi.
Pokračovatelé myšlenek Jana Husa si začali říkat HUSITÉ. Neváhali za svou pravdu bojovat a válčit. Svedli několik velkých bitev. To bude zajímat hlavně kluky. Přečtěte si o nich na str. 34 - 39. I o nich máme díl na www.youtube.com. Nebojte se, po návratu do školy si všechno společně projdeme a zopakujeme. Přeji vám všem, dětem i rodičům, krásné, i když poněkud zvláštní Velikonoce! Vaše paní učitelka Červenková.

Odkaz na hru: POZNÁVÁME PTÁKY


VZKAZ OD PANÍ UČITELKY: 

Milí žáci,Karel IV. byl naším významným panovníkem. Až přijdete do školy, povíme si o něm spoustu zajímavého. Co říkáte na to, že ho poprvé oženili už v 9 letech? Se svou manželkou, krásnou Blankou z Valois, ale samozřejmě nežil...to až později, až byl dospělý. Celkem byl ženatý 4x a měl 12 dětí! Ale důležitější je, co dobrého vykonal pro naši zemi...byla bych ráda, kdybyste o něm uměli trošku povídat. Znovu si to připomeňte na str. 25 - co založil, co nechal vybudovat...je tu obrázek Karlova mostu. Prý tak dlouho vydržel, protože do malty přidávali vajíčka! Kdo ví...Tento týden si přečtěte v uč. str. 32-33. Posunujeme se už do 15. století. A máme tu příběh Mistra Jana Husa.Zdraví vás paní učitelka Červenková.


PŘEMYSLOVCI-KONTROLNÍ OTÁZKY od paní učitelky...
Odpověz, ať víš, jestli jsi Přemyslovce zvládl:

1) Zopakuj si zamilované příběhy přemyslovských knížat ♥️: Přemysla a Libuše, Kazi a Bivoje, Oldřicha a Boženy, Břetislava a Jitky...můžeš je povědět třeba mámě nebo tátovi...    2) Co českým panovníkům zajistila zvláštní listina z roku 1212, tzv. Zlatá bula sicilská?       3) Kdo ji pro české panovníky získal?4       ) Jaká byla dcera Přemysla Otakara I. - Anežka? Co v Praze založila?       5) Kterému králi se přezdívá "král železný a zlatý"? Proč?       6) Který vzácný kov se v době přemyslovských králů u nás začal těžit? V okolí kterých měst?      7) Jaké nové peníze se z tohoto kovu začaly razit?       8) Roku 1306 byl v Olomouci zavražděn Václav III. Tím vymřel rod Přemyslovců po meči. Co to znamená?

No a když už nebyl k mání žádný Přemyslovec, vlády se ujali Lucemburkové - Jan a Karel IV....kontrolní otázky k nim vám pošlu začátkem příštího týdne. Zdraví vás paní učitelka Červenková!


Vzkaz od paní Červenkové: 


Vláda přemyslovských králů ( Přemysl Otakar I., dcera Anežka, Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III.- vymření Přemyslovců po meči 1306). Dále pokračovat:str. 23- Král Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna, str. 24 - 31 - Karel IV.         - významné stavby v Praze - univerzita, Karlův most, Karlštejn, korunovační klenoty....., život ve středověku.                      Využít:  www.youtube.com - Dějiny českého udatného národa, případně obrázky na netu..VL: přečíst v učebnici str. 19 - 22


https://www.ceskatelevize.cz/porady/10207220278-evropske-pexeso/209552116230016-ceska-republika/video/  - ODKAZ NA POŘAD ČESKÉ TELEVIZE  

Hravý animovaný cyklus o jednotlivých státech Evropské unie...
Dějiny udatného národa českého - poutavé zpracování jednotlivých historických událostí (k zopakování látky)  https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv 


ZAJÍMAVÉ ODKAZY DO VLASTIVĚDY:
https://www.czechindex.cz/cesko/ - MAPA KRAJŮ ČR
https://www.czechindex.cz/zlinsky-kraj/ - MAPA: Zlínský kraj
https://www.czechindex.cz/zlinsky-kraj/zlin/ - jednotlivé obce: okres Zlín


DOMÁCÍ ÚKOL Z PŘÍRODOVĚDY
Na čtvrtek 12. 9. : dokreslit obrázek na první stránku v sešitě ...


Co budou žáci potřebovat v hodinách PŘÍRODOVĚDY?

- učebnici
- sešit 440 (popř. 460) s lenochem (sešity již máme nakoupené)
- pastelky
- nůžky
- lepidlo

mgrpolach4a@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!