Český jazyk

ÚNIKOVÁ HRA - ODKAZ --- 9.6.2022  5.A ....................... ZDE 


ÚKOLY PRO DISTANČNÍ VÝUKU 5.A od 14.10.2020 jsou zadávány na EDUPAGE a ZDE ... https://www.mgr-mgr-martin-polach.cz/vyuka-online-14-10-2020-1-11-2020/Úkoly pro žáky, kteří pokračují ve výuce distanční formou (z domova)

pondělí - 15.6.2020 - pracovní list - SLOVESA

Venku jsme určovali podmět a přísudek - OMRKNĚTE - 1   /   2


pondělí - 15.6.2020 - pracovní list - SLOVESA

PODSTATNÁ JMÉNA A SLOVESA - OPAKOVÁNÍ


čtvrtek a pátek - 11.6.2020 a 12.6.2020

PODSTATNÁ JMÉNA A SLOVESA - OPAKOVÁNÍ

středa … 10.6.2020 - ČETBA S POROZUMĚNÍM … 

+ vyjmenovaná slova

...pondělí - 8.6.2020 -  SLOVESA - V rozečtené knize vyhledejte 5 sloves. Určete u nich: OSOBU /1.2.3. - tzn : já , ty on, my, vy, oni ... ČÍSLO/jednotné nebo množné  a ČAS/ MINULÝ, PŘÍTOMNÝ, BUDOUCÍ...

PROCVIČOVÁNÍ KONCOVEK PODSTATNÝCH JMEN - MUŽSKÝ ROD ... Pročtěte si zdůvodnění po kontrole.     

Na obrázku najdete procvičování - vzor PÁN - Dosazujeme: páni, pány, pánovi ...

...pátek - 5.6.2020 - učebnice -str, 86/cv. 3 … učebnice - str, 87/cv. 1 a 2-a, b, c, e, f +  BAJKA ONLINE 

...čtvrtek - 4.6.2020 -  DOPLŇOVAČKA - Vyzkoušejte si doplnit i, í, y, ý 

… úterý, středa - 2.6.2020/3.6.2020  - ČETBA -  

... pondělí: 1.6.2020 - PRACOVNÍ SEŠIT - SLOVESA... - všechny úkoly ze strany 24. Vyjděte z prezentací zveřejněných zde na stránce.   + Vyhledejte si na internetu informace o dni dětí - DEN DĚTÍ - 1. června

... pátek: 29.5.2020 -  Práce s vylosovanou větou. Vypracujte úkoly dle zadání. Stručné odpovědi přepošlete skrze formulář.        +LOVCI MAMUTŮ : ukázka z knihy... Seřaďte úryvky dle posloupnosti.   ZDE

čtvrtek : 28.5.2020 -  Doplň i, y - UČEBNICE str. 84/cv. 8, 9

... středa: 27.5.2020 - ČETBA ČÍTANKY str.   114-118  / ÚKOLY: pročíst text, vyhledat podstatná jména (1 zástupce z každého vzoru), vyhledat alespoň 10 sloves ...

... úterý - 26.5.2020

... Určete ústně mluvnické kategorie u podstatných jmen. Následně si vyberte jedno,které není uvedeno v 1.p. ... Dané mluvnické kategorie odešlete přes formulář.

Úterý: 26.5.2020 - SLOVESA / tvary určité a neurčité, jednoduché a složené - učebnice str. 86 a 87


Úkoly na týden: 18.5.2020 - 22.5.2020

...UČEBNICE : strana 86 - Pročtěte si žluté rámečky. Následně vyzkoušejte ústně cv. 3 - Slova v závorkách změňte na infinitivy. (- neurčitky /- končí -t.)

... PRACOVNÍ SEŠIT:  strana 22/cvičení 4 -Pracujte dle zadání / strana 22/cvičení 5 - Diktát - Tento diktát si pouze přečtěte a ústně zdůvodněte pravopis koncovek.


... ÚKOLY DO ŠKOLNÍHO SEŠITU  - RÉBUS: VĚTA

Napište si do školního sešitu datum a nadpis: RÉBUS: VĚTA a vypracujte tyto úkoly:

1. Napište rozluštěnou větu.   ( V případě, že se vám nepodaří, i přes snahu, rozluštit některé ze slov, vypište formulář a já vám větu odešlu na e-mail, skype a pod... Navazují na ni další úkoly.)
2. Najděte ve větě všechna podstatná jména a vypište je.  (POČET PODSTATNÝCH JMEN VE VĚTĚ = 7) 
3. U podstatného jména mužského rodu z dané věty určete mluvnické kategorie: tzn. PÁD: ...., ČÍSLO: ...., ROD: ...., VZOR: ....
4. Vyberte si z věty jedno podstatné jméno rodu ženského a vyskloňujte  jej ve všech pádech čísla jednotného i množného. Např. houpačka, houpačky, houpačce, houpačku ....  ... ... ... 
5. Vypište z věty sloveso. Napište infinitiv tohoto slovesa a jeho tvar v čase minulém, přítomném  a budoucím. Tzn. HRÁLA SI - HRÁT SI - HRÁLA SI, HRAJE SI, BUDE SI HRÁT....

Top 6 hráčů výzvy z minulého týdne.

...VÝZVA 2: ČESKÝ JAZYK - PODSTATNÁ JMÉNA -  Tentokrát vás čeká výzva, ve které odpovídáte... zda je věta ze zadání pravdivá či nikoliv. Pozor!!! Odpovědi jsou anglicky...  PRAVDA = TRUE = MODRÁ BARVA /     LEŽ = FALSE = ČERVENÁ BARVA

Počítají se zde správné odpovědi i rychlost těchto odpovědí. Po kliknutí na odkaz se přihlásíte - Napíšete do kolonky: "Enter nick name" = SVÉ JMÉNO A PRVNÍ PÍSMENO Z PŘÍJMENÍ. Poté kliknete na tlačítko OK, go! Mezi otázkami se posouváte pomocí tlačítka NEXT. 

Tentokrát bude vaším úkolem posoudit, zda věta ze zadání je pravdivá či nikoliv.  PEČLIVĚ ČTĚTE... ( Čeká vás 22 krátkých úkolů. - Hra vám zabere maximálně 5 minut a 30 vteřin.)
Každý z vás má pouze jeden pokus!!!
Uděláte-li chybu, pracujte dále... Aktivita slouží k procvičování ... 

...VÝZVA 2: ČESKÝ JAZYK - PODSTATNÁ JMÉNA - ZDE


Úkoly na týden: 11.5.2020 - 15.5.2020

... ÚKOLY DO ŠKOLNÍHO SEŠITU - Do školního sešitu si napište datum, nadpis: DESÍTKA 2 - hrátky s češtinou. Poté pište vždy jen číslo zadání a řešení. Poradíte si se všemi úkoly? Je možno je plnit v libovolném pořadí.

...Úkoly z učebnice: strana 82/ cvičení 10 - ústně, strana 83/ cvičení 2, 3, 4 - ústně, strana 84/diktát cv. 11 - Diktát si přepište do školního sešitu. (Napište datum a zadání , pracujte. Bude se tedy jednat o přepis... Kontrolujte pravopis.)

... 2 úryvky z knihy Lichožrouti (Pavel Šrut) - PROČTĚTE...

... Úkol: zašifrovaná báseň

POZNÁŠ BÁSNIČKU? Poraď se se staršími sourozenci nebo rodiči... O kterou báseň se jedná?  Popřípadě zkus báseň najít na internetu. Pozor !!! Je ale zašifrovaná.... Jakým způsobem ???

BYL POZDNÍ HRAD - PRVNÍ STROJ -
VEČERNÍ STROJ - BYL ŽENY HRAD.
HRDLIČČIN ZVAL KU ŽENĚ HRAD,
KDE BOROVÝ ZAVÁNĚL STROJ.
DO FORMULÁŘE MI NAPIŠ: O JAKOU BÁSEŇ SE JEDNÁ? JAKÝM ZPŮSOBEM BYLA BÁSEŇ ZAŠIFROVÁNA? 

... U rébusu, který najdeš na obrázku urči: řešení (O které slovo se jedná? )/rod podstatného jména/vzor podstatného jména/ Utvoř 1.pád, množného čísla a 7. pád, množného čísla -Pozor na koncovky!!! Řešení napiš do formuláře.

... Stejně jako v AJ vás čeká týdenní výzva : VÝZVA 1 ČJ - řazení kartiček (12 ÚKOLŮ)

Počítají se zde správné odpovědi i rychlost těchto odpovědí. Po kliknutí na odkaz se přihlásíte - Napíšete do kolonky: "Enter nick name" = SVÉ JMÉNO A PRVNÍ PÍSMENO Z PŘÍJMENÍ. Poté kliknete na tlačítko OK, go! Po přeřazení kartiček dané otázky stiskněte tlačítko SUBMIT (předložit). Mezi otázkami se pohybujete přes tlačítko NEXT ( další). 

Tentokrát bude vaším úkolem seřadit vždy 4 kartičky dle zadání. PEČLIVĚ ČTĚTE...
Každý z vás má pouze jeden pokus!!! Někteří z vás minulý týden vyplňovali 2x ze stejné IP adresy...  !!! 

Uděláte-li chybu, pracujte dále... Aktivita slouží k procvičování ... Hra vám zabere maximálně 6 minut a 30 vteřin.

(+ Naše stránky navštěvují i děti z řady jiných škol. Je možné, že VÝZVU také vyplní. V pátek ale jejich výkony promažu.  Žáci z jiných škol: Klidně si výzvu vyplňte, poměřte síly... Nemusíte mi psát e-mail s dotazem, zda je možno ji vyplnit. )

Příští týden vám zde napíšu jméno vítěze soutěžní výzvy - ČJ z tohoto týdne. Odkaz bude k dispozici od pondělí (11.5.2020 - 7:30) do pátku (15.5.2020 - 24:00).
Držím palce! - Pozor na otázky 11 a 12...
Soutěžní výzva - ČJ1 - řazení kartiček : ZDE Úkoly: 4.5.2020 - 7.5.2020

... Omrkněte výsledky prvního i druhého "MALÉHO OPAKOVÁNÍ" - Pročtěte si poznámky a nápovědy. 

... ÚKOLY DO ŠKOLNÍHO SEŠITU - Do školního sešitu si napište datum, nadpis: DESÍTKA - hrátky s češtinou. Poté pište vždy jen číslo zadání a řešení. Poradíte si se všemi úkoly? Je možno je plnit v libovolném pořadí.

... Úkoly z učebnice: Učebnice str. 83/cvičení 1 a úkoly a) cca 5 slov, b), c), d)  ústně

Pročtěte si stranu 85. Splňte ústně úkoly 1-4. Následně vyplňte formulář.

CVIČENÍ 1A) Michal a Lenka - Vysvětlete, v čem se liší práce Michala a Lenky ? 

... Pracovní sešit: str. 20/cv. 1 spodní,       str.21/cv.2a, 3,         str. 22/cv.1

... Máte-li možnost tisku, rytíře si vytiskněte a vybarvěte. Nemáte-li tuto možnost, prohlédněte si obrázek a ústně zdůvodněte.

... Prohlédněte si práci. Úkolem bylo označit pravdivá tvrzení o slovesech zelenou barvou. (ústně) - Příští týden se začneme věnovat také slovesům. Vyzkoušejte si, co už víte....


Úkoly: 27.4.2020 - 30.4.2020

... Tento týden na vás ... krom úkolů z mluvnice ... čeká také - Čtenářský list s ukázkou z knihy Malá čarodějnice

List si můžete vytisknout a vyplňovat. Tisk však není potřeba, stačí se do ukázky z knihy začíst. Následně je možno úkoly plnit ústně či na volný papír.

Víte, že pálení čarodějnic či filipojakubská noc - 30. dubna - je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích a Skandinávii.  Zvyk zřejmě pochází z německy mluvících zemí. Typickým zvykem bylo metání zapálených košťat do vzduchu a nošení jejich ohořelých částí domů pro ochranu. Kromě toho se v souvislosti s nadcházejícím prvním májem stavěla májka, uklízelo hospodářství a chlévy a umísťovaly větvičky do oken za účelem ochrany. Podoba pálení čarodějnic v současné době (21. století) si zachová řadu rysů pocházejících z minulosti, zároveň však došlo k řadě změn. Odlišná je především funkce, původní sociální, ochranný a náboženský význam byl nahrazen funkcí zábavnou a společenskou. Pálení čarodějnic probíhá jak v rámci rodiny, sousedů či přátel, tak jako organizovaná akce. Především městské a organizované akce někdy mívají charakter jakéhosi "čarodějnického karnevalu". Existují i komerční akce svázané s tímto zvykem jako brněnský Čarodějáles ... Příkladem proměny zvyku může být přežívající ústřední role ohně, který je však v některých případech upozaďován a hlavní dění probíhá stranou od něj. Oheň také ztratil svou magickou funkci zajišťující ochranu a prosperitu. Také již není nutným zvykem oheň zapalovat na kopci... 

Zjistěte, proč máme ve škole volno 1. května ?  Jak se tento svátek jmenuje? Co se k datu také pojí? 

...Pracovní sešit: str. 16/cv. 4, 5 ... str.17/cv. 1, 2  ... str.18/cv. 1, 2 (použijte pastelky), 3 ... str. 19 /cv. 1, 2 ... str. 20/cv.1 ... str. 21/cv.2 - tajenka      Pokud tento týden nestihnete všechny úkoly, nevadí. Doděláte je příští týden.

...Učebnice - Omrkněte tabulky skloňování podstatných jmen rodu mužského - str. 73 a str. 80.

... Řešení - Počet chyb - z minulého týdne najdete v obrázku.


...středa - opět možnost videohovoru / HRA: Chcete být milionářem? Opakování skloňování podstatných jmen...


... Stejně jako před 2 týdny na vás čeká malé opakování. Do testíku se dostanete po kliknutí na červený nápis MALÉ OPAKOVÁNÍ 2. Opakování lze vyplnit pouze jednou. Pracujte samostatně a důkladně si pročtěte jednotlivá zadání...     MALÉ OPAKOVÁNÍ 2

Vysvětli, proč věty: V dálce byly jeřáby. / V dálce byli jeřábi. ... mohou být v obou případech gramaticky správné?  

ON-LINE CVIČENÍ PRO ZÁJEMCE:


Úkoly na týden: 20.4.2020 - 24.4.2020

Jak zní slova v uvedených pádech? ( Z MINULÉHO TÝDNE...)

1. pán - 1. pád, množné číslo  - páni, pánové
2. hroch - 4. pád, množné číslo  - hrochy
3. sud - 7. pád, jednotné číslo - sudem
4. zástupce - 5. pád, jednotné číslo - zástupce
5. učitel - 6. pád, množné číslo- učitelích

Slíbená hra z  on-line hovoru:  KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - ŽEBŘÍKY

Důkladně pročtěte pravidla. Hru není třeba tisknout. V případě doplnění špatné koncovky byste se neměli spokojit pouze s tím, že je to správně y, ý, i, í. Vždy je třeba chybu zdůvodnit. Pozn. U mužského rodu pozor na životnost.      Držím palce. 

... Učebnice - Prohlédněte si v učebnici na straně 73 tabulku skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského - PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ
 ...Uvědomte si různá dělení vzorů. Vyzkoušejte si jednotlivé vzory vyskloňovat na papír a ověřte si správnost. Učebnice: str. 73/cv. 12 - přepis do školního sešitu. + VZOR PÁN - tvrdý vzor - pozor na jednotlivé pády a koncovku 3. a 6. pádu, č. jedn. - ovi. POMŮCKA: PÁNI-PÁNY. Zopakujte si ústně pravidla psaní koncovek u podstatných jmen tohoto vzoru. Učebnice str. 75/cv.6, 7, 8 - ústně.

... Pracovní sešit: Kontrola výsledků PS: str .15/ PS: str.16/ úkoly 1, 2, 3.

V úterý zde najdete videa, která vám pomohou při opakování problematiky VZORŮ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO A SKLOŇOVANÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO.


... OBRÁZEK - Zahrajte si na pana učitele. Najděte a opravte chyby v textu... Kolik chyb jste našli? 


Úkoly 14.4.2020 - 17.4.2020


...Dobrovolný úkol - LOGICKÁ HÁDANKA - Potrapte si hlavičky. (Pozorné čtení a zapojení logiky) Kdo přijde na správné řešení?      ... První úspěšný řešitel: DAN ... Další úspěšný řešitelé: VÁŠA, ÁĎA

ŘEŠENÍ napište ve tvaru: JMÉNO ŽÁKA - BARVA DOMU - ČÍSLO POPISNÉ - PŘEDMĚT, KTERÝ SE UČÍ - MÍSTO, KDE SE UČÍ - POŘADÍ DOMU V ŘADĚ 1-5

... Začínáme s mužským rodem. Řadu věcí a pouček už jsme si řekli společně. Zopakujte si ústně vzory rodu mužského. Rozdělte si je na vzory končící na samohlásku a souhlásku. Rozdělte si je na vzory životné a neživotné (1. a 4. pád). Ústně si také projděte řadu vzorů a vždy si řekněte jejich tvar v 1. a 2. p., jednotného č.

Prohlédněte si tabulku vzorů podstatných jmen mužského rodu na obrázku.

VIDEA: ROZCVIČKA - VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO 
                    VIDEO 1   /    VIDEO 2

Videa můžete využít k procvičování určování rodů podstatných jmen/životnosti u podstatných jmen mužského rodu/ vzorů podstatných jmen... Pokud stíháte tempo, můžete si u videa zacvičit. (Pusťte si oblíbené písničky a START...) - Budete -li s videem pracovat opakovaně, určitě se vaše práce zrychlí.

... Učebnice str. 71/ cv. 1 - včetně úkolu a) a b) - ÚSTNĚ.

... Učebnice str. 72/ cv. 6 - včetně úkolů a), b), c) a d) - ÚSTNĚ.
... Učebnice str. 72/ cv. 7 - úkol a) - ÚSTNĚ/ úkol b) - PÍSEMNĚ do sešitu Čj. Napište si datum. Napište si zadání - UČEBNICE str. 72/cv. 7 b). Následně připište všechna slova dle obrázků ze zadání a jejich vzory - Tzn. MOTÝL - PÁN, SUD - HRAD ...

... Pracovní sešit str. 15 - CELOU STRÁNKU PÍSEMNĚ :)

HRA: DETEKTIVOVÉ 2 .. Minule jste se při pátrání po domácnosti osvědčili. Je před vámi další nelehký detektivní úkol. Zadání si buď vytiskněte a pracujte přímo do něj nebo si jej nechejte otevřené a pracujte na připravený papír ( případně do školního sešitu ČJ). Na závěr vyplňte formulář - DETEKTIVOVÉ 2

VÝSLEDKY: MALÉ OPAKOVÁNÍ - Moc vás chválím. Výsledky a nejčastější chyby zde budou v úterý večer.

Jak zní slova v uvedených pádech? 

1. pán - 1. pád, množné číslo
2. hroch - 4. pád, množné číslo
3. sud - 7. pád, jednotné číslo
4. zástupce - 5. pád, jednotné číslo
5. učitel - 6. pád, množné číslo

V následujícím dokumentu najdete řešení k úkolu z min. týdne VĚTY OD SPOLUŽÁKŮ. Proveďte kontrolu, případnou opravu a chyby si zdůvodněte.


Úkoly 6.4. 2020 - 8.4.2020 (Další úkoly budou až 14.4.2020)

Jelikož máme krátký týden, začneme s mužským rodem až 14.4.2020.

...Abyste nezapomněli psát... Minulý týden jste všichni vymysleli větu pro své spolužáky - výborná práce. Některé věty jsem drobně poupravil. Vaším úkolem je tyto věty přepsat do školního sešitu a doplnit vynechaná i/í/y/ý. Nejprve si napište do školního sešitu datum. Poté napište nadpis: VĚTY OD SPOLUŽÁKŮ. Vždy si nejprve napište jméno spolužáka/spolužačky. Za něj napište dvojtečku a poté napište větu.         Př. Jožinek A. : V pernýkové chaloupce bidlela ježibaba, které si chtěla děti upéct v pecy.

... Na obrázku s velikonoční tematikou vidíte také řadu slovních spojení. Vaším úkolem je vypsat ta slovní spojení, která obsahují podstatné jméno vzoru PÁN. (PÁN/bez PÁNA - rod: mužský životný / Porovnej 1. a 4. pád) Nalezená slovní spojení napište do školního sešitu ČJ. Napište datum, nadpis: VZOR PÁN a můžete pracovat. Slovní spojení píšeme s malým počátečním písmenem, nejedná se o věty.    (NÁPOVĚDA:  Takových spojení najdeš 9.)   

... Po kliknutí na červený nápis MALÉ OPAKOVÁNÍ se dostanete do slíbeného opakování učiva ČJ - pidi testík.  Toto opakování neberte jako nějaký velký test. Slouží především pro mne k ověření, zda (a v jaké míře) jste látce - SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN - dobře porozuměli.

... Opakování obsahuje 10 úkolů. Zabere vám v průměru cca 10 - 15 minut. ... PRACUJTE SAMOSTATNĚ.  Na opakování si najděte čas a klid. Výsledky budou i pro vás výbornou informací o tom, zda učivo dobře chápete. ... Toto opakování můžete vyplnit pouze jednou. ... Dobře si pročtěte jednotlivá zadání úkolů.
Těším se na vaše super výkony. Držím palce.                    VSTUP DO TESTU: MALÉ OPAKOVÁNÍ


...PRO ZÁJEMCE: V souboru VELIKONOCE 2020 najdete čtení o Velikonocích, různé tajenky, luštění a doplňovačky. Poradíte si s jednotlivými úkoly? Dokážete přečíst celý text? 

Příprava na týden po Velikonocích - tzn. SKLOŇOVÁNÍ MUŽSKÉHO RODU PODSTATNÝCH JMEN
...  Zde si můžeš procvičit určování životnosti u mužského rodu podst. jmen. ŽIVOTNOST
... Zde si můžeš vyzkoušet přiřazování jednotlivých slov ke vzorům: PÁN, HRAD, MUŽ A STROJ. 


Zde najdete výsledky vybraných cvičení z minulého týdne. ZKONTROLUJTE.


Úkoly na týden 30.3.2020 - 3.4.2020

...Projdi si videa z minulých týdnů - určuj si při videu ústně vzory jednotlivých podstatných jmen.

...Odkaz na procvičování: RODY A VZORY PODSTATNÝCH JMEN

...Problémový úkol: Vymysli cca 4 podstatná jména rodu ženského, která mají různé vzory a významově spolu souvisí. Tato slova poté překresli, přemaluj či libovolnou výtvarnou technikou převeď do uceleného obrázku. K obrázku přidej tvou větu. U podstatných jmen ženského rodu urči vzory. (Pokud si s větou nebudeš vědět rady, doporučuji použít spojky.) Hotové výtvory naskenuj nebo obyčejně vyfoť a zašli mi na e-mail. V obrázku najdeš příklad od pana učitele :) .

... Vymysli doplňovačku (i, í, y, ý) pro spolužáky. Vytvoř jednu větu. Zaměř ji jak na vyjmenovaná slova, tak také (hlavně) na koncovky podstatných jmen. I,í,y,ý nahraď třemi tečkami.
Př. Před b...lou lav...c... stály čt...ři starob...lé ž...dl...čk... . 

Tečkami nahraď však jen ta i, y, která umíme v ČJ zdůvodňovat.

Věty shromažďuji a příští týden se na ně podíváme.

...Úkoly z učebnice: 

str. 63/7 - ústně
str. 64/1 - úkoly: a), b), c), d), e) - ústně
str. 65/1 - úkoly: a), b), c), d), e), f) - ústně
str. 67/3 - ústně
str. 68/3 - ústně ( i úkoly a), b) )
str. 63/8 - úkoly: a), b), c) - ústně, d) - písemně do školního sešitu.

...Úkoly z pracovního sešitu: 

str.12/cv. 2 - Řada měst a vesnic, které končí souhláskou, se skloňují dle vzoru KOST.
str.13/cv. 1, 2, 3
Ve cvičení 3 postupuj dle algoritmu psaní koncovek u podstatných jmen: Tzn. 1. Najdu podstatné jméno. 2. Určím rod daného podst. jm., 3. Převedu podst. jm. do 1. p.,  j. č., 4. Řeknu si 2. p., j.č. pro dané podst. jm., 5. Určím vzor (POZOR!!! - samohlásky, souhlásky v koncovkách), 6. Píšu správné i, í, y, ý.   Vyzkoušej si tento postup u nějakých podstatných jmen v knize, kterou čteš nebo v novinách a pod. Neudělali někde chybu ?  :)

Odkaz na NETRADIČNÍ DIKTÁT. Můžeš si jej vyzkoušet napsat doma. To budou 1*, 1*, 1*, 1*, 1*, 1*, 1*, 1*, 1*, 1*, 1*, 1*, 1*....


Úkoly na týden: 23.3.2020 - 27.3.2020
Úkoly máte na celý týden...  Zkuste pracovat co nejvíc samostatně. 


...Hra DETEKTIVOVÉ - Před otevřením souboru... Pokud máš k dispozici tiskárnu, soubor vytiskni. Pokud nemáš možnost tisku, soubor otevři a nachystej si kus papíru. Po přečtení zadání si stopni 10 minut a pohybuj se po domě či bytě s papírem v ruce. Zapisuj do tabulky slova dle zadání... Hledej dle tabulky. Máš-li zaplněn sloupeček, pracuj na sloupečku jiného vzoru.  Pod obrázky najdeš dva úkoly...

Co říkáš? ...  Něco v  zadání chybí? ... Je vidět, že jsi dobrý detektiv. Chybí dva vzory podstatných jmen. Jaké ? ...

Zkoušel/a jsi hru?  Kolik políček jsi za 10 minut vyplnil/a?

UČEBNICE: str.61, cv.5- Vyzkoušej si napsat diktát. Přepiš si cvičení do školního sešitu. Zdůvodňuj si ústně pravopis koncovek podstatných jmen. Chyboval/a jsi? Zvýrazni si problematická slovní spojení a zdůvodni pravopis písemně. / UČ: str. 62, cv.1 - ústně, cv.2 - ústně, cv.3 - Prohlédni si tabulku.... cv.4 - ústně... 

...PRACOVNÍ SEŠIT: str.8/ cv. 2, 3, ,4...,  / PRACOVNÍ SEŠIT: str 9/cv. 1, a, b, c, dále cv. 2., cv. 3 - ústně. 

Vyzkoušej si novou hru - ROZCVIČKA: - VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO  - https://www.youtube.com/watch?v=Fe5DOZ6OCuw    Opět doporučuji... Pusť si oblíbenou hudbu a pracuj. Ukazuj si: TA.... Porovnávej 1. a 2. pád. Pozor na vzory KOST A PÍŠEŇ... 

HÁDANKY:  (ústně)

ODKAZ NA PROCVIČOVÁNÍ ON-LINE:  

DOPLŇOVAČKY: KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO 


ROZCVIČKA - VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO
Pročtěte si zadání... Pusťte si oblíbenou hudbu. A můžete procvičovat vzory podstatných jmen rodu středního.
Lze využít jako rozcvičku.

VIDEO: VZORY PODSTATNÝCH JMEN - STŘEDNÍ ROD    https://www.youtube.com/watch?v=bXThIljCkNU&t=8s 

VZORY PODSTATNÝCH JMEN - STŘEDNÍ ROD - 2. level  https://www.youtube.com/watch?v=4yDIOkzH0mI&feature=youtu.be                                                        Př. týden vám vložím i odpovědi pro možnou kontrolu :)                                                            

Pro spuštění souborů níže je nutno mít v PC- PowerPoint 2010. Obsah souboru je stejný jako obsah videa. Lépe se ale přehrává, lepší grafika.


Úkoly: TÝDEN 16.3.2020 - 20.3.2020   

V učebnici vypracuj úkoly(ústně):  str. 60/ cv. 3 a 5    

V pracovním s. zkontroluj, že máš hotovo: str. 7/cv. 2, 3 + vyzkoušej cvičení 1 dole - koncovky - Využij materiály zde na stránce dole jako nápovědu: tzn. vzor tvrdý, vzor měkký, vzor smíšený   -   ŘEŠENÍ: str. 7/ cv.1 dole

PRACUJ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU ČJ:  Do školního sešitu vypracuj 4 níže uvedené úkoly.

Nejprve si všechny úkoly pročti.

Začni libovolným ze čtyř úkolů na novou stránku. 

Napiš si datum. (Kdy na úkolu pracuješ?)

Napiš nadpis: ÚKOLY - 16.3.2020 - 20.3.2020 

Jakmile budeš mít některý z úkolů hotov, vyplň příslušné úkoly pro ověření správnosti.

............................................................................................................................

    ÚKOL 1: Urči rody u podstatných jmen a přepiš je do sešitu. 

(učitel, poupě, nemocnice, zpívání, koště,  břeh, ohňostroje, sysel, jezera, řeka, březen, obránce, ovoce, ovce, vejce, kostky, prskavky, pohyby, koťata, dítě, učitelky, údolí, těsto, ) 

Pozor !!! Někde záměrně uvádím množné číslo. Vždy si slovo převeď do 1. p., č. jednotného!

Tzn. ÚKOL 1: učitel - rod mužský životný  atd.                                        

                       Pro ověření správnosti... Kolikrát jsi napsal/napsala rod střední ?  

Nejčastější odpovědi: 9 a 10.... Správná odpověď 10.             

ZKONTROLUJ SI SVOU PRÁCI. Pokud máš chybku, zkus ji najít. Tip pana učitele na možnou chybu: jezero, ovoce :)

       ÚKOL 2: Napiš do sešitu 2. pády podstatných jmen. 

(město, moře, kuře, stavení, žena, růže, píseň, kost,     lavice, pánev, perla, pověst, těsto, štěně, zelí, pole)

Tzn. ÚKOL 2: město - (bez) města, moře - (bez) moře, kuře - kuřete atd....

                       Pro ověření správnosti... Bylo v zadání nějaké pravidlo ?  Myslíš, že byla daná slova vybrána záměrně? 

Super. Výborně jste si s úkolem poradili. Slova byla vybrána záměrně. 8 slov: vzory podst. jm. středního nebo ženského rodu / 8 slov příklady slov, které tvoří s jednotlivými vzory dvojice... tzv. skloňují se podle daného vzoru.

    ÚKOL 3: Vymysli a napiš do sešitu větu nebo souvětí. 

Použij co nejvíce slovních druhů. Nemusí být všechny :)

                         9      3     6      5           2              1     8   3    10     6    7     1      4

Tzn. ÚKOL 3:  Kéž se brzy vyřeší současná situace a my hup zpět do třídy 4.A.

Posíláte výborná souvětí. Některá potěšila, některá i pobavila.

    ÚKOL 4: Vymysli a napiš do sešitu větu,(popř. krátký příběh) v níž použiješ všechny vzory podstatných jmen rodu středního nebo ženského.

Tzn. ÚKOL 4: I přesto, že byla žena promrzlá až na kost, vesele si zpívala oblíbenou píseň: Pluj planá růže z pohádky Zlatovláska. :)

Opět výborná práce. Věty a příběhy byly poučné, zajímavé, vtipné a některé i veršované. Super. Pozor: Před samotnou spojkou -A- nepíšeme čárku.Do pátku 13.3.2020 platí úkoly, které jsme si zadali ve škole z pracovního sešitu Český jazyk. Dalším úkolem je poté pročítání nových materiálů do ČJ zde na třídních stránkách.
Vzory  podstatných jmen - střední rod


VZOR/ tvrdý, měkký          2.pád            příklad


město - vzor tvrdý                  města          pero (pera)
moře - vzor měkký                 moře            vejce (vejce)
kuře - vzor smíšený               kuřete          batole (batolete)
stavení - vzor měkký             stavení         prohlášení (prohlášení)


10.3. - aktivita na jedničky - určování vzorů středního rodu
11.3. - komiks - společná tvorba
12.3. - diktát... Diktát bude s přípravou - viz. pracovní sešit str. 5 / cv. 5PROBLEMATIKA VZORŮ - moře, kuře

Žákům často dělá problémy od sebe odlišit slova, která se skloňují podle vzoru kuře a moře .Oba vzory (moře a kuře) jsou zakončeny na písmeno -e, navzájem je do sebe můžeme odlišit pomocí 2. pádu, kdy moře má koncovku stejnou jako v 1. pádu (moře bez moře), zatímco vzor kuře je v kmenu rozšířen o písmeno T (kuře bez kuřete).

Pomůcka podle významu slova

Vzor moře 

 Podle vzoru moře skloňujeme:

slova zakončená na -iště (schodiště, kolejiště, ohniště ...)

slova zakončená na -oviště (pískoviště, brankoviště... )

slova zakončená na -liště (učiliště, koupaliště...)

slova vejce, ovoce a nebe ...

Vzor kuře 

 Podle vzoru kuře skloňujeme:

názvy lidských i zvířecích mláďat (dítě, dvojče, kůzle, ptáče, jehně, sele, nemluvně, batole, mládě...)

názvy zvířat (prase, saranče, káně, klíště ....)

názvy některých plodů (rajče...)

slova hrabě a kníže, slova poupě, doupě, koště a vole ...

Podstatné jméno dítě skloňujeme podle vzoru kuře pouze v jednotném čísle,v množném čísle je toto slovo rodu ženského.Jarní prázdniny:(2.3.2020 - 6.3.2020)


Přeji pěkné jarní prázdniny. 

Odpočiňte si... Dávejte na sebe pozor.

Opakujte vzory podstatných jmen.
MĚSTO - tvrdý vzor - y / MOŘE - měkký vzor - i


Prosím o dohlédnutí na obalení pracovních sešitů do ČJ - II.dílPostup při určování vzorů podstatných jmen.


Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů....
Jsou to slova ohebná, skloňují se.
Určujeme u nich mluvnické kategorie jmenné. (pád - číslo - rod - vzor)


Postup při určování vzorů podstatných jmen
1) Určete rod podstatného jména.
př. kolo - (to) kolo - rod střední

2) Řekněte si podstatné jméno v 1. p. jednotného čísla a sledujte koncovku.
př. kolo - koncovka -o (samohláska)

3) Řekněte si podstatné jméno ve 2. p. jednotného čísla a opět sledujte koncovku.
př. (bez) kola - koncovka -a

4) Srovnejte koncovky daného podstatného jména s koncovkami daného rodu a přiřaďte podstatné jméno ke vzoru, který má stejné zakončení v 1. a 2. pádě čísla jednotného.
př. kolo bez kola - jako - město bez města př.2 konev bez konve - jako - píseň bez písně
                                                                                                            (1. pád byl zakončen souhláskou)

Shrnutí učiva o podstatných jménech


VZORY PODSTATNÝCH JMEN

(pomáháme si určením 2. pádu daného slova)

město - moře - kuře - stavení
žena - růže - píseň - kost
pán - hrad - muž - stroj - předseda - soudce


Podstatná jména

U podstatných jmen určujeme :

PÁD - 7 pádových otázek

ČÍSLO - j. - pes, mn. - psi

ROD (životnost) - M-pán, Ž-žena,, S-město

VZOR ( Budeme se brzy učit.)


Odkazy na procvičování pádů podstatných jmen:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm
https://www.ucirna.cz/cestina/podstatna_jmena_pad.php


Opakování učiva o podstatných jménech

PODSTATNÁ JMÉNA: názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů


RECITAČNÍ SOUTĚŽ - Chystáme básničky.... 
Každý žák si připraví báseň, která má min. 4 sloky.
Doporučuji vybrat některou báseň Jiřího Žáčka, Miloše Kratochvíla, Daniely Fischerové, Michala Černíka, Emanuela Frynty, Pavla Šruta apod..... Děti budou mít také ve třídě nakopírovány některé zajímavé básně. Pokud se jim jedna z nich zalíbí, báseň jim okopíruji a mohou si ji vzít domů.
Nejlepší recitátor postoupí do školního kola, které proběhne v polovině února. Vítěz školního kola poté může postoupit do okrskového kola, které se bude konat na přelomu měsíců únor a březen v městské knihovně. 
Těším se na hezky připravené a zarecitované básně.V týdnu od 16.12.2019 do 20.12.2019 bude výuka naší třídy probíhat ve školní knihovně. Do naší kmenové třídy půjdeme společně jen v nutných případech. (Oprava odpadního zařízení.)


DNE 17.12. 2019 si zahrajeme 4. hodinu společně hru Co na to VŠ studenti MU BRNO... inspirovanou televizní show Co na to Češi... TÉMATIKA VÁNOC.


VE ČTVRTEK 19.12.2019 si už nebudeme do školy brát pomůcky. Ve třídě a v tělocvičně si zahrajeme různé hry ( VÁNOČNÍ OSMIČKA inspirováno vědomostní hrou ze třídy DESÍTKA) a soutěže, zazpíváme koledy, připomeneme si tradiční vánoční zvyky a popovídáme si o tom, co nás čeká ... (ať už mezi svátky, tak také v novém kalendářním roce). Půjdeme také do lesa zdobit stromečky zvířátkům. Žáci si vezmou dobroty pro zvířátka (seno, ovoce, zeleninu, zrní, semínka a pod.), svačinu a pití, batůžek, popřípadě můžete přinést drobné občerstvení (ukázky Vašeho vánočního cukroví apod. - malé množství... - Nebudeme pořádat žádné velkolepé hostiny :) ).                                    Bližší info ve škole... PONDĚLÍ: 16.12.2019 - doplňovačka VS po B, L, M
ÚTERÝ: 17.12.2019 - opakovací diktát 


Procvičujeme a opakujeme vyjmenovaná slova po B, L, M, F, P Vyjmenovaná slova
OBOJETNÉ SOUHLÁSKY: B, F, L, M, P, S, V, Z


Opakujeme pravopis bě, bje, pě, vě, vje  !!!

Častěji se vyskytují slova s bě, vě...

 Skupinu bje píšeme u těch slov, která jsou tvořena předponou ob- a kořen slova začíná na je-.
ob + jezdit - objezd
ob + jev - objev

Skupinu vje píšeme u těch slov, která jsou tvořena předponou v- a kořen slova začíná na je-.
v + jet - vjet
v + jezdit - vjezd


Jednodušeji řečeno - slovo po předponách ob- a v- existuje samostatně, nebo si pomůžeme jiným příbuzným slovem, které také začíná na je. 

ob-jet, v-jezd - v obou případech je příbuzným sloveso jezdit;
ob-jevit, ob-jevitel - příbuzným slovem je sloveso jevit se,
ob-jetí (od jímat), objímat atd.
za-jetí (od slovesa jmout), zajmout atd.
Často nám může pomoci, když si předponu ob- a v- ve slově nahradíme jinou českou předponou. Například místo ob-jet si řekneme za-jet, pře-jet; místo ob-jetí - do-jetí, místo v-jezd, ú-jezd, případně zá-jezd, aj. Tato pomůcka však nefunguje vždy!!!

https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_be_bje_ve_vje_pe

https://www.pravopisne.cz/2014/10/doplnovani-eje-ve-vetach-3-16/

PREZENTACE Z VÝUKY 


Slíbená báseň :

POHÁDKA
Miloš Kratochvíl


Maminko, už se stmívá, 
řekni mi pohádku.
Tu o tom panu králi, 
co chodil pozpátku.


Jak vždycky, když byl smutný
 a neměl náladu, 
si nazul staré boty špičkami dozadu.


V nich se vracel 
a měnil se z krále na prince,
až z něj byl malý klouček a běžel k mamince. 


Úkol na úterý 5.11.2019 - VYBARVOVÁNÍ - ČARODĚJNICE (předložky x předpony)


PĚTIMINUTOVKY (týden: 4.11.2019 - 8.11.2019)


úterý, 4.11.2019 - ROZEZNAT PŘEDLOŽKY A PŘEDPONY....
... např. (od)hodit, (od)školy, (pod)daný, (pod)stolem.... (příprava P.S. -str. 15/cv.1 a str.16/cv.3)


středa, 5.11.2019 - Doplň do vět vhodné předložky.
Jirka odešel______________pozdravu. (BEZ)

Koník skočil______________překážku. (PŘES)

čtvrtek, 6.11.2019 - Utvoř slova s předepsanými předponami.
roz- rozkaz, rozběhnout ...
před- předseda, předepsat ...
od- odjezd, odnést ...


Další týden se pokusím zajistit jednu hodinu ČJ v počítačové učebně, kde si vyzkoušíme řadu her a opakovacích cvičení. Nezapomeňte na báseň POHÁDKA - termín 11.11.2019.


Příprava na diktát, čtvrtek  24.10.2019: 

Pracovní sešit str.15/cvičení 2. - Doporučuji diktát přepsat do sešitu.... *Vyznačit problematická slova...

Diktát nebude identický. Pouze se v něm vyskytnou podobné pojmy, věty atd.


STAVBA SLOVA
KOŘEN - Je to část slova, která je společná slovům příbuzným. Může to být i samostatné slovo.
PŘEDPONA - Je to část slova, která je před kořenem. Je tvořena jednou či více předponami. Např. nepřeskočil
PŘÍPONA - Je to část slova, která je za kořenem. Může být tvořena i koncovkami.

KONCOVKA - Je to část slova, která se v jeho různých tvarech mění.
předpona + kořen    + let               
kořen +přípona     les + ník

kořen + koncovka    holub + i              předpona + kořen + přípona    vy+ mysl + et

PŘÍBUZNÁ SLOVA - Mají společný kořen a svým významem spolu souvisejí.


VSTUPNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE: ČJ
termín: 10.10.2019


Termíny malých pětiminutovek:

  • pondělí: 14.10.2019 

PĚTIMINUTOVKA:slova jednoznačná a mnohoznačná, slova souznačná - stejného, podobného významu, slova opačného významu - protikladná... 

formou přiřazování !!!

Např. Podtrhni stejnou barvou slova opačného významu.
malý      široký
tenký     den
tma        velký
noc         světlo


  • úterý: 15.10.2019

... slova opačného významu, slova spisovná a nespisovná, slova neutrální a slova citově zbarvená aj.

  • čtvrtek: 17.10.2019

Diktátek :)


Tabulka: slova citově zbarvená/zabarvená (z úterý 8.10.2019)Procvičování na vstupní písemnou práci  - Význam slov


Shrnutí učiva: NAUKA O SLOVĚ


Čtvrtek - 3.10.2019 - diktát slovních spojení 

(Pozor na párové souhlásky a na psaní i, í, y, ý po souhláskách tvrdých, měkkých, obojetných.)
Diktát vždy dobře kontroluj!

Následně budeme v textu hledat slova např.: dvouslabičná, mnohoznačná, jednoznačná, souznačná,  protikladná, podřazená, souřadná, nadřazená ....


Odkazy na procvičení slov protikladných (opačný význam) a souznačných (stejný, podobný význam)
Zajímavé odkazy na procvičování:

VÝZNAM SLOV :

https://www.pravopisne.cz/2015/03/antonyma-u-sloves-pravoxeso-8/
https://www.pravopisne.cz/2015/03/urcovani-antonym-pravoxeso/
https://www.pravopisne.cz/2015/03/urcovani-synonym-2-pravoxeso-8/


ČESKÝ JAZYK - MLUVNICE
Prezentace, ve které jsme si opakovali slova jednoznačná a mnohoznačná.

DOMÁCÍ ÚKOL: do středy 25.9.2019
Napiš větu a nakresli ilustrační obrázek s užitím mnohoznačnosti slova. 

Příklad:


OPAKOVÁNÍ... pády podstatných jmen - trošku jinak :)


Opakujeme ABECEDU !!!


TÝDEN: 16.9.2019 - 20.9.2019
pondělí: kontrola DÚ
úterý: párové souhlásky: opakování 
středa: hlásky - nauka o slově / párové souhlásky - pětiminutovka na jedničky :)
čtvrtek: nauka o slově: zápis


Domácí úkol: 3 cvičení (Vyplnit a odevzdat do pondělí 16.9.2019)

Vyplňte do školního sešitu.
P
ozorně čti zadání !!!  Pozor na dlouhé samohlásky !!!

                                                        ÚKOL BUDE ZADÁN VE ČTVRTEK 12.9.2019 :)


DÚ na úterý 10.9.2019 - domalovat obrázek k tzv. "krásné větě" - sešit ČJ - bílý
                                            - pracovní sešit  str. 2/cvičení 2 d


Slovo se skládá ze slabik. Slabiky se skládají z hlásek. Hlásky zapisujeme písmeny.

SAMOHLÁSKY ( a, e, i, o, u...- krátké, dlouhé, dvojhlásky) - značka O
SOUHLÁSKY (tvrdé, měkké, obojetné) - značka  X

HLÁSKOSLOVÍ...       Tzn.: ŠKOLA - XXOXO ,kdy platí O - samohláska, X - souhláska


Opakujte ABECEDU. Budeme ji používat jak v ČJ, tak také v AJ.


MIMOČÍTANKOVÁ ČETBA (doma)
V rámci ČJ mají žáci za úkol přečíst v průběhu školního roku minimálně 4 knihy.
O knize vždy budeme zpracovávat drobný referát, ale vždy jinou formou. 

Žáci budou o této formě vždy s předstihem informováni.
TERMÍNY:
13.11.2019
22.1.2020
18.2.2020
20.5.2020

Seznam doporučených knih najdou žáci ve třídě na nástěnce.


Co budou žáci v hodinách českého jazyka potřebovat?


  • Český jazyk - školní (sešit č. 544 - 40 listů : formát A5)
  • Český jazyk - pětiminutovky (sešit č. 564 - 60 listů : formát A5 )
  • Papírová složka: velikost A4

... Každý sešit za nákupní cenu 5 Kč - hromadná cena za sešity tedy činí - 20Kč

  • Učebnice, čítanka a pracovní sešity - cena PS - 80 Kč
  • psací potřeby: guma, tužka, ostřítko, pero, propiska jiné barvy nebo pastelky (nutností je zelená propiska nebo pastelka na opravování) + tvrdá fólie (A4)
  • ÚKOLNÍČEK : libovolný sešit na zapisování domácích úkolů 


ODKAZY NA STRÁNKY, KDE JE MOŽNO PROCVIČOVAT PRAVOPIS A MLUVNICI


https://www.pravopisne.cz/

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-4-trida/

mgrpolach4a@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!