ZŠ Slopné: 5. ročník                             Mgr. et Mgr. Martin Polách


Úkoly na týden: 25.5.2020 - 29.5.2020 pro žáky, kteří pokračují ve výuce distanční formou (z domova)
Úkoly budou zadávány zde. Budou korespondovat s prací žáků ve škole.


Hlasování: DOBROVOLNÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: DOMÁCÍ ŠKOLA: ZDE

Děkujeme za výtvarná díla i hlasování.

Úkoly na týden: 18.5.2020 - 22.5.2020

MINIÚKOL Z MINULÉHO TÝDNE... Správně jste odhalili, že se jedná o báseň Máj - K.H.Máchy... S touto básní se určitě setkáte na 2. stupni. Šifrování: místo některých podstatných jmen byla slova v ukázce nahrazena jejich vzory. Pěkná práce...

...Tento týden vyzkoušejte vyplnit v prac.s. strany 23 a 24. Pokud si s některým úkolem nebudete vědět rady, nevadí. Příští týden společně ve škole doplníme. Přidám vás správné řešení také zde pro žáky, kteří do školy nebudou moci nastoupit.

... Zkuste ústně odpovědět na tyto otázky: Dokážete jmenovat z historie příklad nějaké bitvy či válečného konfliktu? Proč si myslíte, že dochází k válečným konfliktů mezi státy? Jakým způsobem by se takové konflikty dali řešit lépe ? 

ZDE    si můžete poslechnout písně z 1. světové války... Tematika 1.sv. války se dostala i do řady filmů: Osudy dobrého vojáka Švejka, Na západní frontě klid a pod...

PRO ZÁJEMCE BUDE K DISPOZICI OD PONDĚLÍ 20:00 DO PÁTKU 23:00 VÝZVA - Kahoot.... VLASTIVĚDA 3x3

Postupujete obdobně jako u výzvy od paní učitelky. 

Počítají se zde správné odpovědi i rychlost těchto odpovědí. Po kliknutí na odkaz se přihlásíte - Napíšete do kolonky: "Enter nick name" = SVÉ JMÉNO A PRVNÍ PÍSMENO Z PŘÍJMENÍ. Poté kliknete na tlačítko OK, go! Čekají na vás 3 typy otázek: U prvních třech otázek vybíráte vždy jednu ze čtyř možností. Další tři otázky jsou zaměřeny na řazení kartiček. Po přeřazení kartiček dané otázky stiskněte tlačítko SUBMIT (předložit). Mezi otázkami se pohybujete přes tlačítko NEXT ( další). Poslední tři otázky jsou poté zaměřeny na ověření pravdivosti tvrzení ze zadání. Vybíráte zde z možností: PRAVDA x LEŽ.
Každý z vás má pouze jeden pokus!!!  Uděláte-li chybu, pracujte dále... Aktivita slouží k procvičování ... 

Hra vám zabere maximálně 4 minuty.

VLASTIVĚDA 3x3 - 5. ROČNÍK : ZDE

- Držím palce.


Úkoly na týden: 11.5.2020 - 15.5.2020

Po slunečném víkendu jste určitě odpočinutí a připraveni na nové úkoly :)  Přeji další úspěšný týden. Vojtovi gratuluji k bráškovi :)

V souboru najdete vaše poznatky z  minulého týdne o 1. světové válce. Moc chválím, že se ve většině případů nejednalo o výpisky z učebnice... Moc chválím za výběr nejpodstatnějších informací. Soubor omrkněte. My se potkáme ve škole společně a k této problematice se vrátíme... Příští týden pojedeme tedy dále ...

+ ZAPAMATUJTE SI.... Záminkou pro vyhlášení (vypuknutí) 1. světové války byl atentát na synovce Františka Josefa I., následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku během pobytu v Sarajevu. 1. světová válka však byla důsledkem mnoha sporů států (o území) o nové rozložení světa. 

... Slíbená krátká hra: CO BYLO DŘÍVE?  - Potřebujete kousek papíru, něco na psaní a vědomosti, dovednosti :)  

  - CO BYLO DŘÍVE?  - vlastivěda /5. ročník

...........................................................................................................................................................................................................................................................

MINIÚKOL - informatika: PRÁCE S INFORMACEMI

Máte za úkol zjistit, která báseň (úryvek) se skrývá pod následujícími verši. Do formuláře mi napište: 1. Název básně / 2. Jak byla báseň zašifrována? Jaká pravidla platí? / 3. Kdy se v historii mohly používat nějaké šifry? / 4. Jak jste zjistili název básně (Pozn. Informace můžete hledat na internetu, ale zároveň je kolem vás mnoho lidí, kteří vám informace mohou poskytnout.)

BYL POZDNÍ HRAD - PRVNÍ STROJ -
VEČERNÍ STROJ - BYL ŽENY HRAD.

HRDLIČČIN ZVAL KU ŽENĚ HRAD,
KDE BOROVÝ ZAVÁNĚL STROJ.


Úkoly: 4.5.2020 - 7.5.2020

Děkuji za odpovědi z minulého týdne. Paráda !!!! (- práce se zdroji a výběr podstatných informací)

Minulý týden nám nefungoval odkaz, nevadí. 

Poradíme si s tematikou 1. světové války tento týden. Min. týden jste si o válce načetli informace. Vaším úkolem na tento týden je vybrat 3 (podle vás nejdůležitější) informace (věty), které jste o válce a jejích okolnostech zjistili.

Tyto věty mi napište do formuláře. Vyberte ty, které považujete za důležité nebo zajímavé. Z vašich vět vám poté na příští týden připravím graf (podle četnosti) a myšlenkovou mapu, která na tento graf navazuje. Tím si učivo shrneme.

Příští týden vám vložím hru s opakováním učiva... 
Co bylo dříve? 


Úkoly: 27.4.2020 - 30.4.2020

...Minule jsme pracovali s heslem: "NÁROD SOBĚ". K tomu se ještě vrátíme. 

Tento týden se však podíváme na událost, která silně ovlivnila světové dějiny, vypuknutí první světové války - počátek 20. století. Koncem 19. století jsme zaznamenali velký rozmach spolků, kultury a umění. 

Češi a Němci představovali 2 nejpočetnější národy, které obývaly české země. Po staletí žily a pracovaly tyto národy vedle sebe bez větších problémů. Teprve od počátku 19. století mezi nimi začalo docházet k neshodám. Klíčovým rokem pro rozvoj rozporů mezi ČECHY A NĚMCI byl rok 1848. Tyto rozpory se však stále více prohlubovaly. Podívejte se na VIDEO, které problematiku dokresluje. V učebnici si o problematice můžete přečíst na str. 37


VYTVOŘÍME SI SPOLEČNÝ ZÁPIS (MYŠLENKOVOU, POJMOVOU MAPU) O 1. SV. VÁLCE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY... Odkaz nefunguje.. Pořešíme příští týden. Nestahujte aplikaci zbytečně.
Po kliknutí na odkaz: 1. světová válka se dostanete do dokumentu, který může kdokoliv z vás upravovat. Vzpomeňte si na první hodinu INFORMATIKY. Tvořili jsme společně takovou myšlenkovou mapu. Vaším úkolem je pročíst si v učebnici na str.38, 39 a 40 informace o 1. světové válce. Zároveň můžete další informace hledat na internetu, v knihách a pod. Do dokumentu můžete přidávat různé pojmy, jména, data a jiné zajímavosti, které jsou podstatné. Mezi jednotlivé pojmy lze vkládat čáry, šipky a pod., abychom vyznačili jejich návaznost. Příští neděli výsledný dokument uložím a pošlu vám zde. Bude se jednat o naši společnou práci. V pondělí vložím základní manuál (stručný)... Jak pracovat s dokumentem a jeho úpravami. Funguje obdobně jako WORD, procvičíme i informatiku. :) Vkládejte vše adekvátní velikosti....

Držím palce...

Tzn. v průběhu pročítání látky můžete kdykoliv vkládat různá zajímavá fakta a tvořit jejich propojení. Když někdo ze spolužáků napíše určitý pojem, může vás napadnout něco, co s ním souvisí. Jsem zvědav na výsledek :)

Dobrovolný úkol: Našli jste nějaký zajímavý zdroj informací o 1. světové válce, nějaké video, nějaké obrázky, nějaký článek, internetovou stránku a pod. Pošlete mi váš tip zde nebo na e-mail.


Úkoly na týden: 20.4.2020 - 24.4.2020

... Chválím vaše výkony ve hře PÁLÍ VÁM TO? Jste šikovní. Většina z vás skončila svými výsledky v 1. nebo 2. skupince.

... V běžné výuce bychom teď pracovali na projektech a tvorbě LAPBOOKU k učivu. Zároveň by každý z vás připravoval prezentace o vybrané osobnosti ze světa politiky, vědy, vynálezů či umění. Poradíme si ale jinak.

... Zde přikládám odkaz pro zájemce: Čeští vynálezci světu.
... Prohlédněte si videa: LITERATURA A DIVADLO V DOBĚ NO/   REVOLUCE 1848 / VZNIK RAKOUSKO-UHERSKA/ NÁRODNÍ DIVADLO / ROZVOJ VĚDY A TECHNIKY - PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE /  SPOLKOVÝ ŽIVOT

... Na základě videí a popřípadě také informací z učebnice zkuste určit, které osobnosti o svém životě píší na uvedených pergamenech v příloze.

Tematiku průmyslové revoluce v českých zemích a rozvoje vědy a umění si příští týden shrneme.


Úkoly 14.4.2020 - 17.4.2020

Předem bych vám chtěl moc poděkovat za přání k Velikonocům a zprávy od vás. Děkuji.

A jedeme dál...
Připravil jsem si pro vás hru PÁLÍ VÁM TO? - Zahrajte si ji až po splnění všech ostatních úkolů. Jedná se o takové malé opakování zeměpisných i dějepisných pojmů, jmen a pod. Dobře si čtěte zadání. Držím palce. Klikněte na červený nápis PÁLÍ VÁM TO? a do stanete se do hry.   - PÁLÍ VÁM TO? 

Následně vyplň formulář s bodovým ziskem....

...Učebnice str. 28/cv. 3 - Pročti si a ústně odpověz na otázky..
Rakouská vláda nerada viděla, jak se Čechy rozvíjejí kulturně i hospodářsky. (viz. Národní obrození) Měla tedy strach z toho, že dochází k oslabení jednoty říše. Proto chtěla tento rozvoj určitým způsobem zabrzdit. Policie a cenzura (kontrola zpráv pro veřejnost) začala pronásledovat české vlastence. Ti se v té době nemohli účastnit činností na vedení státu. Dlouho potlačovaná nespokojenost vlastenců se projevila  v roce 1848. Počátkem března tohoto roku se sešli zástupci Čechů v Praze na velké schůzi. Požadovali rovnost všech občanů a zrušení cenzury či poddanství. Zároveň se snažili také o rovnoprávnost českého a německého jazyka. Rovněž žádali o navrácení částečné samostatnosti českým zemím. O školství, soudnictví, bezpečnosti obyvatel a pod. by rozhodovaly české úřady. Přitom by Rakousko zůstalo zachováno. Podobné myšlenky měly i jiné národy v Evropě, i proto od jara roku 1848 propukaly na mnoha místech nepokoje a povstání.

... Učebnice str. 29 a 30 - Pročtěte si: Naděje svobody, revoluční rok 1848

... Na základě přečteného textu a předchozích znalostí doplň: Pracovní sešit str. 18/ cv. 2


Úkoly 6.4.2020 - 8.4.2020 (Další úkoly budou až 14.4.2020)

Nejprve bych vám chtěl moc poděkovat za úkoly z minulého týdne. Moc mne potěšilo, že jste se (většina) snažili formulovat vlastní myšlenky... Super.
... Průmyslová revoluce a vynálezy - velmi poutavé učivo... Pokusíme si z něj něco zopakovat řadou cvičení a her, které mám nachystané, když se vrátíme do školy. Snad nám to vyjde.

... Pročtěte si text, který jsem vám napsal. Omrkněte videa a následně vyzkoušejte vyplnit stranu 17. v PS. 

Na konci 18. století byl český národ i jazyk dost oslaben. Čeština byla vytlačována jazykem německým. Celé říši vládli Habsburkové z Vídně. Tam se hovořilo německy. Proto bylo rozhodnuto, že jedinou úřední řečí bude v celé říši také němčina. V českých zemích nastalo období tzv. poněmčování. Na úřadech, v armádě i na vyšších školách se mluvilo výhradně německy. I knihy se tiskly převážně v tomto jazyce. Česky mluvili mezi sebou pouze prosí lidé ve městech a hlavně poddaní na venkově. Právě v těchto dobách přichází tzv. České národní obrození. Jednalo se o proces formování moderního českého národa, který probíhal zhruba od poslední třetiny 18. století do poloviny století následujícího. Jeho vedoucí představitelé se snažili pozvednout český jazyk opět na úroveň jazyka vzdělanců a motivovat obyvatele českých zemí k národní uvědomělosti.

VIDEO O NÁRODNÍM OBROZENÍ 

Ve čtvrté třídě jste určitě četli nebo si alespoň něco říkali o literatuře a divadle v době NO - VIDEO: LITERATURA A DIVADLO V DOBĚ NO. Řada umělců je vám bezesporu známá.  Zde je odkaz v podání slepého houslisty Mareše ze hry Fidlovačka. Ta by vám měla být velmi známá. FIDLOVAČKA - Tato skladba se později stala naší národní hymnou. Měl/a bys znát oba její autory. (J.K.TYL, F. ŠKROUP)

Zde: Řešení úkolů z pracovního s. z minulého týdne.


+ PRO ZÁJEMCE: Zavzpomínejte ze 4. třídy, co to byl tzv. trojpolní či úhorový systém. Tento druh obdělávání půdy v období NO přetrvává. Zde nápověda... JAŘ - OZIM - ÚHOR


Prožijte krásné Velikonoce. Po Velikonocích budeme pracovat dále. 


Úkoly na týden: 30.3.2020 - 3.4.2020

... Podívej se na zajímavé video: J. A. KOMENSKÝ

Jak bývá J.A.K. nazýván? 

... V souboru 3 PANOVNÍCI si přečti charakteristiku vládnutí Marie Terezie, jejího syna Josefa II. a  poté Josefova synovce Františka I.  - V čem vidíš hlavní rozdíl mezi jejich myšlenkami? 

...Od poloviny 18. století zaznamenaly země velký nárůst obyvatelstva. Řemeslná výroba nestačila krýt požadavky tohoto fenoménu. Začaly tak vznikat MANUFAKTURY, v nichž se každý z pracovníků podílel na určité části výrobního procesu. Postupně do manufaktur byly zaváděny stroje .... parní stroj. Od počátku 19. století tak vznikaly první továrny. U nás, ale i ve světě se proslavila řada vynálezců. Objevila se nová povolání. Do továren přicházeli další dělníci (vedle mužů to byly i ženy a děti). V 19. století nastane v českých zemích ale ještě bouřlivější rozvoj průmysl...
O situaci 2/2 18.století  a  počátku století devatenáctého si přečti v následující prezentaci.  VYNÁLEZY MĚNÍ SVĚT 

Ne nadarmo bývá 19. století označováno jako "století páry."

VIDEA - pro zájemce:  MANUFAKTURYVĚK PÁRY  / KONEC REFOREM

...Učebnice str. 25 - Pročti si, jak lze vyrobit ruční papír. Měli jsme si jej ve škole pomoci vytvořit (MANUFAKTURA), ale alespoň se podívej na postup...
...Pracovní sešit str. 15 / Poradíš si s úkoly 1 a 2?  Nápověda*TAJENKA VE CV. 1 = CECHY

Výsledky vám zde na konci týdne přidám....                                             UČENÍ - ZDAR!


Úkoly na týden: 23.3.2020 - 27.3.2020

Od 18. století se začalo šířit v Evropě učení, které hlásalo nové názory na život či přírodu. Staré náboženské představy  postupně začaly ustupovat. V habsburské monarchii tyto myšlenky začali prosazovat císařovna Marie Terezie a její syn Josef II. Oba prosadili celou řadu reforem, které často usnadňovaly lidem život.  V rámci reforem mysleli na různé složky obyvatelstva: Prostý člověk měl mít stejná práva jako bohatý a urozený.   Zajímavost: Marie Terezie zavedla v době svého panování povinné užívání příjmení. ZDE si můžeš najít, jak četné je v ČR právě tvé příjmení.

Vesničané se dělili do skupin dle velikosti polí a množství dobytka. Podle toho také žili v různě velkých a vybavených staveních. Mohli si dopřát i různě bohatou stravu nebo různé druhy oblečení. Život na vesnici měl odlišnou podobu než život ve městě. Na vesnici se ale dlouho udržovaly staré zvyky a oslavy různých svátků apod. 

...Pročti v učebnici strany 17, 18, 19. Na straně 20 dole si vyzkoušej ústně odpovědět na otázky v sekci ZOPAKUJ SI: (ve středu zde přidám správné odpovědi) Odpověď na 1. otázku mi zašli prostřednictvím formuláře OSVÍCENSTVÍ - Má odpověď:

...V PS vyplň na straně 14 /cv. 2, 3 a 4 - cv. 1 vám zašlu v prezentaci ke shrnutí historického vývoje další týden. (Chci, abyste zde měli přesné údaje.)

Vytvoř správné dvojice. (Použij spojení číslovek a písmen, např. 1:A, 2:B, 3:C....)

1: TOLERANČNÍ PATENT, 2: OSVÍCENSTVÍ, 3: ZRUŠENÍ NEVOLNICTVÍ, 4: POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA

A: STEJNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY LIDI, B: VŠICHNI LIDÉ SVOBODNÍ, C: ZVÝŠENÍ VZDĚLANOSTI OBYVATEL, D: NÁBOŽENSKÁ SVOBODA

VIDEO: Dějiny udatného českého národa: DÍLY 73-78

Zde si můžeš vyzkoušet dějepisný kvíz. Řadu osobností již znáš - KVÍZ... POZNÁŠ OSOBNOSTI Z NAŠICH DĚJIN? 

Těším se a přeji pevné zdraví, hezké dny. Snad se brzy potkáme ve škole. V případě dotazů se obraťte na e-mail: mgrpolach4a@seznam.cz

INF: DOBROVOLNÝ ÚKOL ... Pokud máš všechny úkoly hotové, zavzpomínej na práci s úpravou textu v PC.  Navrhni po vzoru osvícených panovníků nějaké reformy ve své třídě, škole či školním řádu. Výtvor graficky uprav a odešli na e-mail: mgrpolach4a@seznam.cz. Těším se.Zde budou postupně přidávány materiály, úkoly, pracovní listy a hry na procvičování učiva VL a INF po dobu trvání aktuálních nařízení.


ÚKOLY PRO ŽÁKY ZŠ SLOPNÉ: TÝDEN 16.3.2020 - 20.3.2020

ÚKOLY DO VLASTIVĚDY, 4. ročník: Pročíst UČ: str. 11-14 + PS str.6 - další informace budou aktualizovány.

ÚKOLY DO VLASTIVĚDY, 5. ročník: Pročíst UČ: str.15 a 16, + PS str. 12/cv. 3, 4, 5 a str.13/cv. 6, 7, 8-další informace budou aktualizovány.

V případě dotazů se obraťte na e-mail: mgrpolach4a@seznam.cz

ÚKOLY DO INFORMATIKY, 5. ročník: Dejte mi vědět na e-mail: mgrpolach4a@seznam.cz zda máte možnost přístupu na internet. Společnými silami bychom se pokusili v dalším týdnu vytvořit školní e-learningové prostředí. PŘEDMĚT E-MAILU: INFORMATIKA5, Text: Jméno žáka - Žák má/nemá doma přístup k internetu.-další informace budou aktualizovány zde: https://mgr-martin-polach.webnode.cz/zs-slopne-4-a-5-rocnik/ a https://mgr-martin-polach.webnode.cz/informatika-zs-slopne/ 

- Nespěchá to. Tzn. Hlavně pracujte na ČJ, M, AJ a buďte zdrávi. Pomáhejte si doma. Těším se na vás snad brzy ve škole.
S pozdravem.

                                      Mgr. et Mgr. Martin Poláchmgrpolach4a@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!