Příprava na maturitu                            SPŠS Vsetín

Soukromé zobrazení. 

K přístupu je nutné znát osobní heslo.

Seznam knih, autorů a žánrů k povinné četbě: 

Splněno:  Karel Jaromír Erben : Kytice / W. Shakespeare - Romeo a Julie / Moliére - Lakomec/ F. Villon - Závěť

Opakování: 
Tematické okruhy pro maturitní zkoušku - Anglický jazyk 

Školní rok: 2019 / 2020 

1. Family and personal information 2. Housing 3. Everyday life 4. Education and my school 5. Free time, entertainment and sport 6. Communication and society 7. Travelling and means of transport 8. Health and diseases 9. Food and eating habits 10. Shopping and services 11. Jobs and future career 12. Environment and seasons of the year 13. The Czech Republic 14. English speaking countries 15. Lifestyle and culture 16. Feasts and holidays 17. Mass media 18. Computers 19. My region


Tematické okruhy pro maturitní zkoušku - Strojírenská technologie
 Školní rok: 2019 / 2020 

1. Konstrukční oceli a slévárenské kovy 2. Nástrojové materiály 3. Rovnovážné diagramy a metalografie 4. Opěrné, ustavovací a vodící prvky přípravků 5. Konstrukce přípravků 6. Prášková metalurgie 7. Výroba závitů 8. Základy obrábění 9. Soustružení tvarových ploch 10. Výroba polotovarů svařováním 11. Výroba polotovarů litím 12. Výroba polotovarů z plastů 13. Vrtání a vyvrtávání, zahlubování, vyhrubování a vystružování 14. Tepelné a chemicko-tepelné zpracování oceli 15. Konstrukce a výpočet střižného nástroje 16. Lisovací nástroje 17. Výroba polotovarů tvářením za tepla 18. Výroba ozubených kol 19. Zkoušky mechanických vlastností materiálů 20. Zkoušky technologických vlastností materiálů 21. Soustružení 22. Frézování 23. Broušení 24. Speciální dokončovací metody 25. Hoblování, obrážení, protahování a protlačování

mgrpolach4a@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!