VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA,       VV, TV, INF - ZŠ SLOPNÉ                                                                                                                      VÝUKA OD 14.10.2020 DO ...  2020      Mgr. et Mgr. Martin Polách

DISTANČNÍ VÝUKA ... ... ... ... ... ... ... 6.4.2021 - 9.4.2021

Doufám, že jste si užily prázdniny. Po načerpání nových sil pokračujeme.
Úkoly zde budou zadány po středeční online výuce.

DO PŘÍRODOVĚDY: ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK PROFILU: LIDSKÉ TĚLO
Zatím sbíráme informace o vylosovaných orgánech. Jakmile se dostaneme do školy, pustíme se do práce s informacemi a grafikou.

+ Odkaz na procvičování: různé poznávačky - živočichové ČR  - ZDE- 


SEZNAM DO PŘÍRODOVĚDY Z ONLINE VÝUKY.


DISTANČNÍ VÝUKA ... ... ... ... ... ... ... 29.3.2021 - 31.3.2021

VL: Omrkněte stručný zápis o OSVÍCENSKÉ DOBĚ a připomeňte si věci, o nichž jsme si povídali. Omrkněte v příloze také obrázek. Obdobné materiály budeme tvořit. Bude vysvětleno na online hodině. Zatím nic netvořte.

PŘ: V PŘ začneme probírat tematiku lidské tělo. Začneme projektem, v rámci nějž využijeme dovednosti z INF. Vysvětlím na online hodině...


DISTANČNÍ VÝUKA ... ... ... ... ... ... ... 22.3.2021 - 26.3.2021

Výsledky VV výzvy budou vyhlášeny v online hodině.

VL: 

Na základě minulé hodiny se zkuste zamyslet nad 2 úkoly.

Zkuste vytvořit správné dvojice: 
Vytvoř správné dvojice. (Použij spojení číslovek a písmen, např. 1:A, 2:B, 3:C....)
1: TOLERANČNÍ PATENT,     2: OSVÍCENSTVÍ,      3: ZRUŠENÍ NEVOLNICTVÍ,       4: POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA
A: STEJNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY LIDI,   
B: VŠICHNI LIDÉ SVOBODNÍ,    C: ZVÝŠENÍ VZDĚLANOSTI OBYVATEL,    D: NÁBOŽENSKÁ SVOBODA

... V souboru 3 PANOVNÍCI si přečti charakteristiku vládnutí Marie Terezie, jejího syna Josefa II. a poté Josefova synovce Františka - V čem vidíš hlavní rozdíl mezi jejich myšlenkami? 

PŘ: Informace k PŘ i INF si řekneme v rámci online hovoru ve středu.DISTANČNÍ VÝUKA ... ... ... ... ... ... ... 15.3.2021 - 19.3.2021

Připomínám možnost účasti ve výzvách z minulého týdne do 17.3.2021. 

Zatím přišly samé výborné práce.


VL: 

OSVÍCENSTVÍ

Od 18. století se začalo šířit v Evropě učení, které hlásalo nové názory na život či přírodu. Staré náboženské představy postupně začaly ustupovat. V habsburské monarchii tyto myšlenky začali prosazovat císařovna Marie Terezie a její syn Josef II. Oba prosadili celou řadu reforem, které často usnadňovaly lidem život. V rámci reforem mysleli na různé složky obyvatelstva: Prostý člověk měl mít stejná práva jako bohatý a urozený. 

 Zajímavost: Marie Terezie zavedla v době svého panování povinné užívání příjmení. ZDE si můžeš najít, jak četné je v ČR právě tvé příjmení.


Vesničané se dělili do skupin dle velikosti polí a množství dobytka. Podle toho také žili v různě velkých a vybavených staveních. Mohli si dopřát i různě bohatou stravu nebo různé druhy oblečení. Život na vesnici měl odlišnou podobu než život ve městě. Na vesnici se ale dlouho udržovaly staré zvyky a oslavy různých svátků apod. 

...Pročti v učebnici strany 17, 18, 19. Na straně 20 dole si vyzkoušej ústně odpovědět na otázky v sekci ZOPAKUJ SI:

Pro zájemce: MÍSTO VEČERNÍČKU 

Abyste byli v obraze. VIDEO: Dějiny udatného českého národa: DÍLY 73-78
Zde si můžeš vyzkoušet dějepisný kvíz. -KLIKNI NA DĚJEPIC KVÍZ. Využij nápověd. Řadu osobností již znáš - KVÍZ... POZNÁŠ OSOBNOSTI Z NAŠICH DĚJIN?

Ve středeční VL budeme tematiku dále probírat a vysvětlovat. 


PŘ:  Zopakujte si ústně dle obrázku. V online hodině budeme pokračovat s tematikou SPOLEČENSTVA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ.


JARNÍ   PRÁZDNINY

Přidávám náměty pro tvořivé a sportovní činnosti pro zájemce. Přeji pěkné prázdniny.


VV VÝZVA

VÝZVA - TVOŘENÍ (VV+ČJ)

SKICÁK - ART JOURNAL , neboli umělecký deník, je kniha, kterou umělec uchovává jako vizuální a někdy verbální (slovní) záznam jeho myšlenek, nápadů a pocitů. Skicáky mohou kombinovat kresbu, malbu, koláž a psaní na jedné stránce. Někdy mohou obsahovat úryvky oblíbeného textu písně, útržky novinových článků, dokonce nalepené malé předměty. Nebojte, vaším úkolem není vyrobit knihu, ale pouze stránku či dvoustranu takového deníku.

Prohlédněte si náměty, které vám zasílám. Ne každý umí krásně psát (o tom to ale není), můžete si potřebná slova vytisknout, nebo najít v časopise...

... Barvy, fixy, tiskátka, útržky látek, jízdenek, obrázek vystřižený z krabičky od čaje - COKOLIV ZAJÍMAVÉHO VÁM POSLOUŽÍ.

Na vytvoření hezké stánky je dobré se zabývat nejprve pozadím. Hezky barevně "zamazaná" stránka je půl úspěchu. Omezený počet barev dodá šmrnc. Barvy lze nanášet prsty, kolečka tiskat korkovou zátkou, obdélníčky krabičkou od zápalek aj. Je třeba zapojit fantazii.

Na stránce skicáku (na svém výtvoru) můžete sdělit, co vám běží hlavou nebo na ní dát citát, který vás zaujal a má pro vás význam a mnohé další. Taková krásně udělaná stránka by se hezky vyjímala i v jednoduchém fotorámečku ve vašem pokojíčku.

FANTAZII SE MEZE NEKLADOU. TÉMATIKU MŮŽETE ZVOLIT RŮZNORODOU - sport, kamarádi, prázdniny, škola, vlastní já, písničky a mnohé další.

Do soutěže se můžete zapojit do 17.3.2021. V pátek 19.3.2021 uspořádáme online hlasování.

Svůj výtvor vyfoťte a pošlete mgrpolach4a@seznam.cz . Do předmětu e-mailu napište: VV VÝZVA

Jak vaše dílo může cca vypadat?

TV VÝZVA

Tento týden máme jarní prázdniny. Na chvilku si odpočineme od školních radovánek a povinností. (Hlavně odpočiňte od PC, NOTEBOOKŮ, INTERNETU aj.) 

Díky nařízením vlády ale prázdniny nejsou jako ty běžné. NEVADÍ... MÁM PRO VÁS TV VÝZVU.

Pohyb a sportovní činnosti jsou omezeny na katastr obce, v níž žijeme. Vyjděte tedy do přírody (s rodinou) do nějaké části obce, do lesa, na louku ... na takové místo, kde jste ještě třeba nebyli. Zkuste zajímavé místo najít, objevit... Třeba zde najdete pěkný výhled, zajímavé přírodniny, zažijete něco zajímavé apod. O tomto výletu můžete napsat krátké povídání... Kam jste šli? Co jste objevili? Jak to probíhalo? Proč to bylo zajímavé? ... (Vytvoříte tak tipy na výlet, procházku i pro spolužáky.) Můžete také pořídit zajímavou fotku.

Vaše materiály zašlete na mgrpolach4a@seznam.cz do 17.3.2021 - Do předmětu e-mailu napište: TV VÝZVA

Já už pomalu vybíhám a objevuji zajímavé místo v mé obci. Výzvu zašlu i ostatním pedagogům :)

 +  SPORTOVCI SI MOHOU VYZKOUŠET I NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI:

Poradíte si s CHA CHA PLANK CHALLANGE?  (video zde)

A co vaše koordinace? Zvládnete tento soubor cviků?   Zkoušejte, trénujte - venku i doma ... (video zde )


DISTANČNÍ VÝUKA ... ... ... 1.3.2021 - 5.3.2021

Máme tady březen.

VL: Omrkněte videa, která ještě více přibližují období po třicetileté válce, kdy se u nás postupně rozšířil umělecký směr BAROKO.

ŽIVOT PO TŘICETILETÉ VÁLCE

BAROKO

UMĚLECKÁ DÍLA - BAROKO

Vyberte si jeden z uvedených pojmů a vlastními slovy jej vysvětlete. Napište příslušné písmeno a - e, daný pojem a vysvětlení ...

a) ROBOTA - b) EXIL ( EMIGRACE ) - c) DEFENESTRACE - d) REBÉLIE - e) REKATOLIZACE - f) CENTRALISMUS - g) FRESKA - e) NEVOLNICTVÍ

Vzor vypracování:

a) ROBOTA - práce s robotem - Používali roboty na přípravu různých ovocných fresh nápojů.


PŘ: Pročtěte si úvodní odstavec v učebnici na str. 45 - SPOLEČENSTVA ŽIVÝCH ORGANISMŮ - O této tematice budeme společně diskutovat.

INF: Zasílám video pro zajímavost: Jak to vypadá uvnitř počítače, notebooku...

https://www.youtube.com/watch?v=0JLhxnNWa3o


DISTANČNÍ VÝUKA ... ... ... 22.2.2021 - 26.2.2021

INF: Zkuste vyplnit tajenku. Tematice se budeme věnovat na online hodině.

VL: Před online hodinou si projděte obrázky v učebnici na str. 8, 10, a 11.


PŘ:  Na online výuku si připravte pracovní sešit str.26... 


.......... PROCVIČOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE: https://wordwall.net/play/11202/212/980 / Můžete si procvičit v libovolném množství pokusů původní test z online hodiny.


DISTANČNÍ VÝUKA ... ... ... 15.2.2021 - 19.2.2021

ZAJÍMAVÝ ODKAZ :: přímý přenos z Marsu , 18.2.2021 od 19:00 - ZDE-

PŘ: Vyzkoušejte si ústně odpovědět na tyto otázky... 

1. Vyjmenujte podnebné pásy a odůvodněte jejich rozmístění ve vztahu k rovníku.


2. Vyber si jeden druh krajiny. Uveďte k němu typické živočichy a rostliny. Uveďte, jak jsou přizpůsobeni prostředí, ve kterém žijí (tvar těla, zabarvení, ochrana, způsob života, druh a přijímání potravy). 

3. Co to je potravní řetězec? 

4. Zhodnoťte několika větami význam botanických a zoologických zahrad v České republice.


VL: Zasílám zápis, který shrnuje období po bitvě na Bílé hoře. Můžete si jej pročíst (popřípadě přepsat na papír...) 

Zasílám také prezentaci k DOBĚ POBĚLOHORSKÉ (ovládá se klikáním na mezerník)
Přidávám také zajímavou prezentaci o J.A.K - významné osobnosti této doby (Budeme se o něm bavit další týden.) Můžete omrknout, jak vypadala v jeho době školní třída a jaké měl zásady a pod.
+ URČITĚ SI PŘEČTĚTE ČLÁNEK Z NAŠÍ ČÍTANKY O CHODSKÉM POVSTÁNÍ. (stejný článek (jako je zde v souboru) najdete v čítance str. 102-104


DISTANČNÍ VÝUKA ... ... ... 8.2.2021 - 12.2.2021

PŘ: Z učebnice str.41 a 42 si vyhledejte: Jakými způsoby se rostliny a živočichové přizpůsobují prostředí... ?

Tyto způsoby si vypište na str. 24 v PS na horní řádky: PŘIZPŮSOBIVOST ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ


VL: Prohlédněte si video, které se zabývá BITVOU NA BÍLÉ HOŘE.

STRUČNÉ SHRNUTÍ SITUACE V ČESKÝCH ZEMÍCH... 
Po smrti posledního Jagellonského krále nastalo opět bezvládí. Čeští stavové dlouho zvažovali, koho zvolit za krále. Nakonec zvítězil mocný evropský panovnický rod Habsburků, který vládl našim zemím až do roku 1918. Vládl ovšem s výjimkou Rudolfa II. z Vídně, což nesvědčilo rozvoji Českého království. Čeští páni se vzbouřili, císařská vojska povstání potlačila na Bílé hoře. Popravy českých pánů, konfiskace majetku, násilná rekatolizace, odchod inteligence do zahraničí, to vše se mocně podepsalo na našem národu. Následovala třicetiletá válka, která obyvatelstvo království ještě více zbídačila.

DÁLE SI BUDEME POPISOVAT UDÁLOSTI NA ONLINE HODINĚ.

...materiály pro zájemce o BÍLÉ HOŘE  -  ZDE -DISTANČNÍ VÝUKA ... ... ... 1.2.2021 - 5.2.2021

Ve středečním online hovoru v 8:35 se zaměříme na VLASTIVĚDU (Řekneme si o počátku vlády Habsburků v Čechách.) a uděláme i něco z INF.

PŘ: Pracovní sešit str. 23  / cv. 7 + Prohlédněte si v učebnici str. 41 a 42 - PŘIZPŮSOBIVOST ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ... Na příkladech borovice a medvědů si všímejte rozdíly.

VL: V nové učebnici - NOVODOBÉ ČESKÉ DĚJINY si prohlédněte str. 2-5 opakování.   Do formuláře mi zašlete správné pořadí vládnoucích rodů...

A) LUCEMBURKOVÉ / B) HABSBURKOVÉ / C) PŘEMYSLOVCI / D) JAGELLONCI
Následně si jeden z rodů vyberte a připište libovolnou událost (osobnost) , která vás k tomuto vládnoucímu rodu napadá.

MYŠLENKOVÉ MAPY Z VÝUKY


DISTANČNÍ VÝUKA   ... ... ...  25.1.2021 - 28.1.2021

Do úterního večera splňte úkol do PŘ.

PŘ: Vašim úkolem je připravit si informace o jednom živočichovi. Zaměřte se na jeho přiřazení k podnebnému pásu, ke světadílu... Následně napište stručnou charakteristiku živočicha a případně nějaké zajímavosti.

V obrázcích níže najdete rozřazení živočichů mezi žáky. Další obrázek poté ukazuje příkladné vypracování úkolu. 

Máte-li možnost, vypracujte úkol prostřednictvím  MS WORD, WORDPAD nebo MS POWERPOINT. Uložte do PC. Ti, kteří možnost nemají, odevzdají pouze obyč. text ve zprávě. Použijte alespoň 3 zdrojů pro hledání informací - učebnice, www stránky, encyklopedie ... (např. tedy využijte info v učebnici a na dvou internetových stránkách)

Své úkoly odešlete prostřednictvím individuálního chatu na MS TEAM nebo na můj e-mail. 

Těším se na super práce.

VL: 
DĚJINY


1. Zde najdete opakování učiva dějiny (panovníci) ze 4. ročníku.
Dále si některé události připomeneme a budeme navazovat dál - vláda Habsburků na českém trůnu.
V zaslané prezentaci si vyzkoušejte odpovědět ústně. Posouváte se na další otázku či odpověď stisknutím MEZERNÍKU.         KLIKNĚTE ZDE: OPAKOVÁNÍ - DĚJINY 4. ROČNÍK

2. Obalte si učebnici a pracovní sešit VL - druhý díl - věnovaný dějinám naší vlasti.

ZEMĚPIS

3. Zopakujte si ústně určování světadílů a oceánů v učebnici. Následně si vše procvičte ve formuláři.
KLIKNĚTE ZDE: FORMULÁŘ - SVĚTADÍLY, OCEÁNY (5.ročník)


DISTANČNÍ VÝUKA - TÝDEN 18.1.2021 - 22.1.2021

Ve středečním online hovoru se tentokrát zaměříme hlavně na VL a INF.

Tento týden je pro vás připravena ÚNIKOVÁ HRA - WILLY FOG: CESTA KOLEM SVĚTA - NAJDETE NA STRÁNKÁCH ŠKOLY A TAKÉ ZDE.

Postupujte dle instrukcí v samotné hře. Pokuste se ji zvládnout do úterního večera. Ve středečním hovoru VL, PŘ, INF si něco řekneme k šestimístnému kódu. Získaný ŠESTIMÍSTNÝ KÓD z únikové hry pošlete prostřednictvím formuláře paní učitelce.


ÚKOLY PRO SAMOSTATNOU PRÁCI

VL: Potrénujte orientaci na jednoduché mapě světadílů. Otevřete str. 58 v učebnici. Připravte si malé kartičky na zakrytí názvů světadílů a oceánů - stejně jako vidíte na obrázku. Výrazy si zakryjte vždy v ranních hodinách a po ukončení online výuky daného dne vyzkoušejte správné určování. (Vždy ústně řeknete název a odkrýváte. Tuto aktivitu vyzkoušejte alespoň dva dny v týdnu.)

Stranu 58 si celou pročtěte.

PŘ: Vyberte si jeden z podnebných pásů (takový, s nímž jste nepracovali ve vaší skupince - online výuka). Pročtěte si v učebnici informace o tomto p.p. Prohlédněte si živočichy, kteří zde žijí. Tyto texty najdete od str. 34 po str. 40.


SOUHRNNÝ ÚKOL VV + TV (matematika)
Využijeme sněhové nadílky. 

Vyšlapejte do sněhu čtverec o délkách stran 5 metrů. (Poradíte si?)
Pošlete vyhotovení jednotlivých úkolů, které zvládnete, na mgrpolach4a@seznam.cz - do předměte mailu napište TV, VV SNÍH.


1. Jaký obsah má vámi vytvořený čtverec?  .... m2

2. Vyfoťte zábavnou fotku při plnění úkolu - tvorba čtverce.

3. Rozcvičte se a změřte čas 1 min. Po dobu minuty probíhejte znázorněný čtverec. Kolikrát jste tento tvar proběhli za jednu minutu? 

4. Vytvořte a vyfoťte výtvarné dílo ve sněhu/ze sněhu. 


DISTANČNÍ VÝUKA  - TÝDEN 11.1.2021 - 15.1.2021

Úkoly pro samostatnou práci na tento týden vám přidám až podle toho, co ve středu zvládneme na online výuce.

... Zde zajímavý odkaz do VL: 3D online GLÓBUS - GOOGLE EARTH 
Je možno různě přibližovat, oddalovat... Sledovat různé aspekty naší planety ve vesmíru, polohu jednotlivých států a pod. 


DISTANČNÍ VÝUKA - TÝDEN 4.1.2021 - 8.1.2021

Ve středu se setkáme v online hodině. Zprovozněte stroje.


VLASTIVĚDA:
Ve vlastivědě si vyvodíme nové učivo až v online hodině.
Zasílám vám odkaz na zajímavé video, které se zaměřuje na zopakování poznatků o Zlínském kraji.
VIDEO - ZLÍNSKÝ KRAJ.
Další video poté připomíná učivo o Hl. městě ČR - o Praze. Ve volné chvíli si videa pusťte a zopakujte, co už umíme.
VIDEO - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PŘÍRODOVĚDA: 

Vyplňte si dle řešení, které přikládám v pdf i jako fotogalerie, cvičení v pracovním s.

Jedná se o str. 19/cv. 11, str. 20/cv. 12 a 13 - část cvičení již někteří máte hotovou.

Dále vyzkoušejte matematický výpočet gravitační sílu ve cvičení 9 na straně 19. Budu se na výsledky ptát v online výuce. Zájemci též mohou na internetu omrknout případná řešení úkolu 14 na straně 20 - hvězdárny, planetária.
V online hovoru zopakujeme tematiku VESMÍR a začneme si novou tematiku. Ta se nám pěkně potká i s učivem VL.

Samé jedničky nejsou myšleny ve smyslu známek na vysvědčení.  

AŤ TEN ROK 2021 MŮŽEME TĚMI JEDNIČKAMI OHODNOTIT.
Těším se na další spolupráci.Dobrý den... 
Milí žáci, někteří z vás mi doposud neodeslali na email mgrpolach4a@seznam.cz foto kamene a popis planety do PŘ. Učiňte tak nejpozději do středy 25.11.2020 
ODKAZ NA OPAKOVÁNÍ VL A PŘ - DOSTIHY


DISTANČNÍ VÝUKA (úkoly na týden od 16.11.2020 do 20.11.2020)

email pro zasílaní úkolů: PŘ (kámen, planeta) a INF - mgrpolach4a@seznam.cz

PŘÍRODOVĚDA: Máte připraven kámen. Pokuste se mu pomyslně vdechnout život, oživit jej... (Vysvětlovali jsme online - Je možné jej pomalovat, něčím dolepit atd... Je také možné mu vytvořit nějaké prostředí. Vámi oživené šutráčky poté nafoťte. Ve středu si vysvětlíme další postup...

PLANETA: Máte vymyšlený název nové planety z vašeho jména a názvu některé z planet. Pročtěte si charakteristiky alespoň 3 planet SLUNEČNÍ SOUSTAVY (str. 26-28). Na základě těchto charakteristik pracujte i se svou planetou. Zkuste jí vymyslet popis: Jak vypadá, čím je tvořena, čím je zajímavá .... Můžete použít fantazii.

Pracovní sešit: str. 14/ cv. 3 a str. 15/ cv.4 

VLASTIVĚDA:  Na teams v sekci chat najdete každý individuální zprávu  a doporučení pro vypracování úkolu do našeho lapbooku - Zlínský kraj. Postupně na úkolech začněte pracovat... Nikam ale nespěcháme... Ve středu si o úkolu řekneme více...

Pracovní sešit: V online výuce omrkneme úkoly z PS. (min. týden)

INFORMATIKA: Vytvořte v libovolném programu pro úpravu textu dokument, který bude obsahovat: POZDRAV, VAŠE JMÉNO (upravte text dle libosti) A NAKOPÍROVANÝ OBRÁZEK. Práci odešlete do pátku 20.11.2020 na email: mgrpolach4a@seznam.cz 


DISTANČNÍ VÝUKA (úkoly na týden od 9.11.2020 do 13.11.2020)

ÚKOLY PROBRANÉ NA OLINE VÝUCE: 
INF: Vytvořte v libovolném programu pro úpravu textu dokument, který bude obsahovat: POZDRAV, VAŠE JMÉNO (upravte text dle libosti) A NAKOPÍROVANÝ OBRÁZEK. Práci odešlete do pátku 20.11.2020 na email: mgrpolach4a@seznam.cz
PŘ: Máte připraven kámen. Pokuste se tomuto kamenu pomyslně vdechnout život, oživit jej... (Vysvětlovali jsme online - Je možné jej namalovat, něčím dolepit atd... Je také možné mu vytvořit nějaké prostředí. Vámi oživené šutráčky poté nafoťte. Příští středu si vysvětlíme další postup...
PLANETA: Máte vymyšlený název nové planety z vašeho jména a názvu některé z planet. S tímto názvem budete pracovat v úkolu další týden.
VL: V průběhu pátku a soboty vám postupně napíšu konkrétní zadání pro tvorbu naše lapbooku - Zlínský kraj. Další týden na úkolech budete pracovat. (Nikam nespěcháme...)

Pěkný víkend bez počítačů...Minulý týden jste opět pracovali. Zasloužíte si pochvalu. Doufám, že vám ji budu moci brzy vyslovit i ve škole.

ONLINE VÝUKA TENTO TÝDEN: 11:15 - 12:00 - OFICIÁLNĚ... V případě zájmu se ale můžeme sejít i dříve... Od 10.15 vám budu k dispozici.

Děkuji za vaše fotografie výtvarných děl v přírodě (dobrovolný úkol VV) i popis sportovních měření.   Super nápady.

GALERIE: (V případě, že někdo má vyfoceno a zapomněl foto poslat, pošlete dodatečně na můj e-mail mgrpolach4a@seznam.cz)

PŘÍRODOVĚDA: 

1. ÚKOL: Zatím se zabýváme složkami neživé přírody. Její součástí jsou horniny a nerosty. Vaším úkolem bude do středy 11.11.2020 objevit na zahrádce, na ulici, v přírodě.... prostě kdekoliv venku kámen, který se vám bude líbit. S tímto kamenem budeme dále pracovat a navazovat na úkoly z jednotlivých předmětů. Přeji úspěšné pátrání po nejúžasnějším kameni! (Nehledejte zlato... stačí kámen, který vás něčím zaujme...)

2. ÚKOL: Splňte úkol PŘ z únikové hry. Na pomoc můžete použít učebnici str. 23 - 28. 

Úkoly z pracovního sešitu uděláme společně online. Na online hodinu mějte nachystáno jméno vaší vymyšlené planety z min. týdne, kámen + učebnici a pracovní sešit.

3. ÚKOL: Omrkněte přiloženou tabulku (obrázek). Najdete v ním přehled vašich odpovědí (POZITIVA x NEGATIVA TĚŽBY) z minulého týdne.

VLASTIVĚDA: 

1. ÚKOL: Splňte úkol VL zaměřený na opakování krajů ČR z únikové hry. Na pomoc můžete použít příruční mapu ČR.

2. ÚKOL: Zmiňovaný LAPBOOK o Zlínském kraji - V online výuce si rozdělíme jednotlivé činnosti + vysvětlíme postup práce.
3. ÚKOL: Vypracujte si úkoly z pracovního sešitu (do středy) - strana 23 / cvičení 5 (Udělejte ty části úkolu, které víte bez nápovědy... Ostatní doladíme online.) Dále se zaměřte na úkoly z pracovního sešitu (do pátku) - strana 26 / cvičení 1, 2, 3, 4, 5 - OBYVATELSTVO ČR.

Na online hodinu mějte nachystán pracovní sešit a poznámkový papír.
DOBROVOLNÉ ÚKOLY Z VV, TV A INF 

VV - Na VV bude navazovat úkol v online výuce.

TV - Tento týden si vyzkoušejte nacvičit minutovou sestavu na hudbu. Nemusí se jedna o tanec. Můžete zapojit míč, hokejku, domácí zvíře apod...

Náměty na vyzkoušení: 1. NÁMĚT OH NA NA NA FOOT DANCE CHALLANGE  / 2. NÁMĚT - JUST DANCE - TANEC PODLE VIDEA (MŮŽETE ZAPOJIT RODIČE A SOUROZENCE) / 3. EVOLUCE TANEČNÍCH KROKŮ 

INF - Na INF bude navazovat úkol v online výuce.

DISTANČNÍ VÝUKA (úkoly na týden od 2.11.2020 do 6.11.2020)

A máme tady listopad.

Moc děkuji za vaše příkladné plnění úkolů. 

Těším se na spolupráci při výuce online.

Přeji stálé zdraví...

PŘÍRODOVĚDA: Úkol ( poznávačku nerostů a hornin) z minulého týdne měla většina z vás správně. Zde jsou správné dvojice i výsledky příkladů pro kontrolu.

Úkol pro bystření ... propojení s matematikou... Mají něco společné výsledky u hornin a u nerostů z hlediska matematických operací? Kdo ví, pošle mi ve formuláři... - ÚKOL NENÍ POVINNÝ

Přemýšlejte, jak těžba působí na okolní prostředí, co člověku těžba přináší a jaké má negativní dopady.
Stručný názor k problematice mi napište do formuláře.

Přečtěte si v učebnici str. 23, 24 a 25. Zopakujte si názvy planet. Zkuste vymyslet novou planetu. (Již jsem vám zmiňoval ve VV.) Její název poskládejte z vašeho křestního jména či příjmení a konce slova jedné z planet naší sluneční soustavy. (Např. Jan + Saturn = JANTURN, Iva + Venuše = IVANUŠE apod.) S těmito názvy budeme pracovat příští týden.

Na úkoly se podíváme zároveň společně při online výuce ve středu v 11:00 (Pokud vám půjde připojení...)

VLASTIVĚDA: Ve vlastivědě navážeme na úkoly z minulého týdne. Najděte si úkol (soubor - DRUHÝ ÚKOL - ŠOTEK z PŘ). U jednotlivých charakteristik nerostů a hornin jsou uvedeny také oblasti, ve kterých se těží, nacházejí. Na mapě ČR najděte alespoň 5 takových míst. (Například...1-CH MAGNETIT - Těžím se v rudných dolech, v Krušných horách. - Tzn. Beru mapu ČR a hledám Krušné hory u hranic s Německem - severozápad ČR.) - Pracuj samostatně a najdi alespoň 5 takových míst dle zadání.

V učebnici si stručně pročtěte informace na str. 32  - státní symboly, ústava a poté str. 35 - Obyvatelstvo ČR.  + Minulý týden byl jeden ze státních svátků - 28.října - Zamysli se a připomeň si, co je to za den. Minulý rok jsme k tomuto dni a událostem, které jsou s ním spojeny, měli projektový den. Zde zajímavý odkaz pro zájemce: Znění celé hymny naší vlasti: (4 sloky) -  ZDE (zpěv: Kristýna Daňhelová, hraje Moravia Brass Band pod vedením dirigenta Chuheie Iwasakiho.)

Na závěr omrkněte v učebnici dvoustránku o našem kraji - str. 22 a 23. Na tyto informace budeme navazovat příští týden tvorbou lapbooku.

Na úkoly se podíváme zároveň společně při online výuce ve středu v 11:00 (Pokud vám půjde připojení...)


INFORMATIKA: Pokuste se pomocí návodu společně s rodiči spustit nástroj pro online vyučování: MS TEAMS. V případě dotazů k instalaci a spuštění se na mne klidně obraťte s dotazy.


TĚLESNÁ VÝCHOVA: Dobrovolný úkol do TV přidám v pondělí. Pořád ale myslete na to, že pohyb vám pomáhá při ochraně zdraví. DOBROVOLNÝ ÚKOL: Sport je také o pravidlech a měření...Vymyslete si určitou pohybovou aktivitu (takový pohybový test). Stanovte podmínky... jak bude měřen sportovní výkon. Dvakrát změřte svoji výkonnost ve vymyšlené aktivitě... /Popřípadě dopište, na co jste přišli...
(Příklady měření:
1. STŘELBA NA BASKETBALOVÝ KOŠ (1min) - měří se počet košů (1. kolo - 17, 2. kolo - 12) - Ve druhém kole už sportovce bolela ruka :D
2. OBÍHÁNÍ DOMU - (měří se čas) ... Z trati jsou odstraněny překážky (hrábě, sekačka, koš a pod.) - (1. kolo měření: 26 vteřin, 2. kolo měření 27 vteřin) - vyrovnané výkony
3. SKOK VYSOKÝ (DOSAH U ZDI) - Sportovec stojí pravým ramenem u staré zdi. Zdvihne ruku a udělá křídou značku. Potom vyskočí z míst směrem vzhůru a ve výskoku udělá značku. Měří se vzdálenost mezi 1. a 2. značkou (1. měření - 31 cm, 2. měření - 34 cm) - U druhého měření byla lepší taktika a využíval se odraz z více pokrčených kolen. ATD.)


VÝTVARNÁ VÝCHOVA: PRO DOBROVOLNÍKY - Pokud počasí dovolí... Při vycházce do přírody zkuste vytvořit nějaké dílo venku pouze za pomoci přírodnin. (Podzimní příroda sama tvoří mnohé obrazy... Stačí se rozhlédnout.) Zájemci mohou své dílo poté vyfotit a zaslat mi na e-mail. (mgrpolach4a@seznam.cz)

PŘÍKLADY UMĚLECKÝCH DĚL V PŘÍRODĚ...

SAMOSTATNÁ PRÁCE - distanční výuka... (od 19.10.2020 do 23.10.2020)

V pátek 23.10.2020 (9:15) zde najdete odkaz na online konzultace nebo online plnění úkolů. Pro zájemce. ...........................  Žáci, omlouvám se... ALE TATO ONLINE KONZULTACE MUSÍ BÝT V PÁTEK ZRUŠENA - DŮVODEM JSOU JINÉ PRACOVNÍ POVINNOSTI. Děkuji za pochopení...

Přeji vám krásný odpočinkový týden. 

Moc děkuji za vaši spolupráci. Všechna hodnocení vám zde vložím.


VLASTIVĚDA: V odkazu níže se dostanete do procvičování učiva VL. Vaším úkolem je otevřít všech 15 zámků. Čtěte pozorně zadání. Na začátku nemusíte zadávat celé jméno a příjmení - Můžete použít přezdívku (Takovou, abych ale já poznal, o koho se jedná.) Naprogramovaná aktivita počítá také váš čas. 3 nejrychlejší řešitele vám na konci týdne zveřejním. (V případě potřeby nápovědy stiskněte žlutou žárovku.)

ODKAZ ZDE.


PŘÍRODOVĚDA: Nejprve si prohlédněte obrázky, které přikládám níže. Je to taková prezentace k opakování učiva o horninách. Do pracovního sešitu na str. 9 si překreslete myšlenkovou mapu k dělení hornin. (Tato mapa je mezi obrázky uvedena.)

Další úkol: Prohlédněte si přiložený dokument, v němž řádil šotek. Přeházel obrázky nerostů a hornin a jejich popisky. Výsledné dvojice ve tvaru: A-4, B-9, C-1, D-5 apod... mi napište do formuláře.

TV: Do TV jsem připravil sportovní bingo pro dobrovolníky. Úkoly platí na celý týden. Zaznamenávejte si postupně splněné úkoly (obdélníčky). Dokážete si poradit se všemi 20? 

Dobrovolníci v pátek vyplní počet zvládnutých činností z uvedeného TV - BINGA.

VV: (Pětiminutová aktivita pro zájemce) Ve výtvarné výchově se v dalších hodinách budeme věnovat otisku prstu a činnostem, které s otiskem osobnosti jedince do společnosti souvisí. Vyzkoušejte si doma následující...  Zjistíme, jak vypadá otisk prstu, ze kterého budeme vycházet. Připravíme si: odstřižek papíru, tužku, izolepu a nůžky. Měkkou tužkou silným tlakem pokreslíme odstřižek papíru. Nachystáme si kousek izolepy (cca 3 x 3 cm). Prstem, ze kterého chceme snímat otisk, několikrát přejedeme grafit na papíru. Na začerněný prst přilepíme izolepu. Opatrně sejmeme otisk a izolepu nalepíme na odstřižek. Umyjeme si ruce. 

INF: Věnuj se 3 minuty psaní textu na klávesnici notebooku, PC, tabletu či mobilního telefonu. Připomeň si zajímavá tlačítka, o nichž jsme se bavili (Enter, Esc, mezerník, čísla, delete, caps lock...)

Do formuláře níže mi napiš jedno tlačítko na klávesnici a popiš jeho funkci. (Př. mezerník - Po zmáčknutí mezerníku udělá uživatel mezeru při psaní textu.)


DOMÁCÍ ÚKOLY - distanční výuka... (od 14.10.2020 do 16.10.2020)

VL: Omrkněte a pročtěte si v učebnici str. 32, 33, 34 a 35. Jedná se o učivo, které jsme již probírali. Zaměřte se na nové poznatky a zajímavosti. ODKAZ NA VIDEO - zajímavosti TOP 10 Nejčastější příjmení v ČR.
Úkol pro zájemce: Vyberte si jeden z krajů (mimo kraje Zlínského) a vyplňte příslušný list v pracovním s.


PŘ: Pročtěte si informace o RUDÁCH A ENERGETICKÝCH SUROVINÁCH - učebnice str. 20/21.

                                                                                             Příští týden navážeme výukou online a procvičováním.


Úkoly na dny 14.10.2020 a 16.10.2020 zde najdete od 9:15 hod ve středu.


Na této stránce budou publikovány úkoly pro žáky ZŠ SLOPNÉ - 5. ročník.   
ONLINE VÝUKA od 14.10.2020 do 1.11.2020


mgrpolach4a@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!